Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku

DOCKonkurs

Do dnia 04 maja 2007r. do godz. 15.oo wpłynęła jedna oferta na wykonanie  zadania publicznego w 2007 roku związanego z realizacją zadań Gminy Olszanka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Olszanka złożona przez Gminne Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olszance.

Oferta spełniła wymogi określone w ogłoszeniu. W dniu 14 maja podpisana została umowa na wsparcie realizacji zgłoszonego zadania pn.:Uposzechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Olszanka.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 79.600,-zł

------------------------------------------------------------------


 

 

 


 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę
Wersja XML