Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2012 rok


 DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 28.08.2012r..doc

 DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- nieruchomość położona w Przylesiu na działce nr 362 z dnia 18.06.2012r..doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 15.05.2012r. - lokal użytkowy w Czeskiej Wsi.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 20.03.2012r..doc 

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Michałów - dom nauczyciela. 21.02.2012r..doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 11.01.2012r..doc
 

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 24.01.2012r..doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 07.02.2012r. - Michałów lokal w domu nauczyciela.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 07.02.2012r.Olszanka płatkarnia dz.9-4, 9-10 i 9-12.doc 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Insp.ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
Data wytworzenia: 10.01.2012, 25.01.2012, 7.02.2012, 15.05.2012
Wersja XML