Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II przetarg nieograniczony dla OSP Michałów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów

II przetarg nieograniczony dla OSP Michałów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
 

Ogłoszenie o zamówieniu DOCOgłoszenie o zamówieniu - dostawy.doc
SIWZ + załączniki

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + zał. nr 1,2,3,4,5.doc

DOCZał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.doc

DOCZał. nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Odpowiedzi na zapytania DOCOdpowiedź na zapytanie z dnia 19.11.2012 r..doc
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa.doc

 

 

 

 

  

Podmiot udostępniający: Prezes OSP Michałów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Edward Wijas
Data wytworzenia: 16.11.2012r.

 

Wersja XML