Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg dla OSP Michałów - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów

DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.doc

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc

DOCZmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.doc

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu - dostawy.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + zał. nr 1,2,3,4,5.doc

DOCzał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.doc

PDFZał. Nr 7 do SIWZ.pdf

 

Podmiot udostępniający:

Wójt Gminy Olszanka
Prezes OSP Michałów

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Prezes OSP Michałów
Data wytworzenia: 2012-10-31
Wersja XML