Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony SUKCESYWNE DOSTAWY OPAŁU NA POTRZEBY KOTŁOWNI GMINNYCH PLACÓWEK

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

-----------------------------------------------------------

DOCUzupełnienie odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 20.08.2012 r..doc

DOCOdpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 27.08.2012 r..doc

DOCOdpowiedź na zapytania z dnia 20.08.2012 r..doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia+zał.nr1,2,3,4 do SIWZ.doc 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kierownik GZEASiP
Data wytworzenia: sierpień 2012, 24.09.2012, 27.09.2012r.

 

Wersja XML