Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację nauczania i wychowania klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Olszanka - 2012 rok

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
 

Odpowiedzi na zapytania :

DOCOdpowiedź na zapytanie z dnia 17.02.2012 r..doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

DOCFormularz ofertowy - Załacznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2 do SIWZ.doc 

DOCOświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCWykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania - Załącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCIstotne postanowienia do umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ.doc

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Referent ds. zamówień publicznych,  Podinspektor ds. oświaty,
Data wytworzenia: 15.02.2012r.
Wersja XML