Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowościach Pogorzela i Jankowice Wielkie

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

 DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu.

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

Zał. Nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy Zagospodarowania zbiorników wodnych w miejscowościach Pogorzela i Jankowice Wielkie
 - PDFOPIS TECHNICZNY Zbiornik w Jankowicach Wielkich.pdf
 - PDFOPIS TECHNICZNY Zbiornik w Pogorzeli.pdf
 - PDFPrzekroje, szczegóły konstrukcyjne - Jankowice Wielkie.pdf
 - PDFPrzekroje, szczegóły konstrukcyjne - Pogorzela.pdf
 - PDFRzut zbiornika w Jankowicach Wielkich.pdf
 - PDFŚciana oporowa M1 - Jankowice Wielkie.pdf

Zał.Nr 2 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne - zbiornik wodny w m. Pogorzela i Jankowice Wielkie.pdf
PDF- Specyfikacja techniczna-zbiornik wodny w m. Jankowice Wlk.pdf
PDF- Specyfikacja techniczna-zbiornik wodny w m. Pogorzela.pdf
 

DOCZał. Nr 3 do SIWZ - Formularz kosztorysu ofertowego zawierający przedmiar robót.doc

DOCZał. Nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCZał. Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZZał. Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZał. Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych.doc

DOCZał. Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc

DOCZał. Nr 9 do SIWZ - Wykaz posiadanego sprzętu i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, niezbędnych do wykonania zamówienia.doc

DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Olszanka
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Emil Hrycyk
Data wytworzenia: 2011-07-28


DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

Wersja XML