Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc 

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

DOCZmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.doc

PDFZmieniony- jednolity przedmiar robót zał. nr 4 do SIWZ.pdf

Odpowiedzi na zapytania :

DOCOdpowiedź na zapytanie z dnia 09.06.2011.doc

DOCOdpowiedź na zapytanie z dnia 10.06.2011 r..doc

DOCOdpowiedź na zapytanie z dnia 15.06.2011 r..doc

DOCOdpowiedzi na zapytania z dnia 16.06.2011 r..doc

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ.

PDFSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zał. nr 1 do SIWZ.pdf

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do SIWZ

PDFSzczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót zał. nr 2 do SIWZ.pdf

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 3 do SIWZ

PDFProjekt budowlany.pdf
PDFBramka do piłki nożnej.pdf
PDFBudynek zaplecza-elewacje.pdf
PDFBudynek zaplecza-przekrój P1.pdf
PDFBudynek zaplecza-rzut dachu.pdf
PDFBudynek zaplecza-rzut fundamentów.pdf
PDFBudynek zaplecza-rzut paneli dachowych.pdf
PDFBudynek zaplecza-rzut paneli podłogi.pdf
PDFBudynek zaplecza-rzut parteru 1.pdf
PDFBudynek zaplecza-rzut parteru 2.pdf
PDFDetale przekroju przez boiska.pdf
PDFKosz do koszykówki.pdf
PDFMapa do celów projektowych-projekt zagospodarowania 1.pdf
PDFMapa do celów projektowych-projekt zagospodarowania 2.pdf
PDFModułowy system zaplecza boisk sportowych-instalacja elektryczna kontener.pdf
PDFModułowy system zaplecza boisk sportowych-instalacja odgromowa.pdf
PDFModułowy system zaplecza boisk sportowych-schemat instalacji.pdf
PDFOgrodzenie.pdf
PDFProjekt budowlany- przyłącze wody i kanalizacji.pdf
PDFRzut boisk sportowych.pdf
PDFSchemat zasilania oświetlenia.pdf
PDFSchemat zasilania.pdf
PDFSłupki do siatkówki.pdf
 
Przedmiar robót  - załącznik nr 4 do SIWZ

PDFPrzedmiar Robót zał. nr 4 do SIWZ.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załącznik nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ

 DOCSIWZ - zał. 5,6,7,8,9,10.doc

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Olszanka
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Emil Hrycyk
Data wytworzenia: wpisz datę (2011-06-06)

 


PDFUsytuowanie urządzeń.pdf

Wersja XML