Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu dłgoterminowego w kwocie 412.000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

DOCOgłoszenie o przetargu.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.doc

PDFInformacja o zobowiązaniach finansowych podjętych przez Gmine Olszanka do dnia 30 czerwca 2010r.pdf

PDFopinia RIO o prognozie kwoty długu Gminy Olszanka.pdf

PDFOpinia RIO Opole nt. sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2008 r..pdf

PDFOpinia RIO Opole nt. sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2009 r..pdf

PDFOPINIA~1.PDF

PDFPrognoza na lata spłaty.pdf 

PDFRb - NDS o nadwyżce-deficycie za 2008 r..pdf

PDFRb-27 S za 2008 r..pdf

PDFRb-27 S za 2009 r..pdf

PDFRb-27S - sprawozdanie finansowe Gminy za II kwartał 2010 r.pdf

PDFRb-28 S za 2008 r..pdf

PDFRb-28 S za 2009 r..pdf

PDFRb-28S - sprawozdanie finansowe Gminy za II kwartał 2010r.pdf

PDFRb-N - sprawozdanie finansowe Gminy za II kwartał 2010r.pdf

PDFRb-N za 2008 r..pdf

PDFRb-N za 2009 r..pdf

PDFRb-NDS - sprawozdanie finansowe Gminy za II kwartał 2010r.pdf

PDFRb-NDS za 2009 r..pdf

PDFRb-PDP - z wykonania dochodów podatkowych za 2009 r..pdf

PDFRb-PDP za 2008 r..pdf

PDFRb-Z - sprawozdanie finansowe Gminy za II kwartał 2010 r.pdf

PDFRb-Z za 2008 r..pdf

PDFRb-Z za 2009 r..pdf

PDFUchwała nr XLII2592010 Rady Gminy Olszanka w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFWskażniki i relacje poziomu zadłużenia JST.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Skarbnik Gminy
Data wytworzenia: 23.09.2010r.
Wersja XML