Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW

 DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

 

DOCOdpowiedź na zapytanie przetargowe z dnia 09.07.2010 r..doc

DOCZmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.doc 

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

DOCZał. Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc

DOCZał. Nr 2 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust 1 i 2.doc

DOCZał. Nr 3 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1.doc

DOCZał. Nr 4 do SIWZ-Wykaz posiadanego sprzętu.doc

 DOCZał. Nr 5 do SIWZ-Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc

DOCZał. Nr 6 do SIWZ-Umowa.doc

DOCZał. nr 7 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - przedmiar robót.doc

DOCZał. Nr 8 do SIWZ-Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

Specyfikacja techniczna:

DOCD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.doc

DOCD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc

DOCD.05.03.05-Nawierzchnia z betonu asfalt.doc

DOCD.04.04.02-Podbudowa z kruszywa łamanego.doc

DOCD.04.04.00-Podbud z kruszyw.Wymag ogólne.doc

DOCD.04.03.01-Oczyszczenie i skropienie.doc

DOCD.04.01.01 Koryto+profilowanie.doc

DOCD.01.02.04-Roboty rozbiórkowe.doc

DOCD.01.01.01 Roboty pomiarowe.doc

Projekt budowlany:

PDFdocelowe oznakowanie 3 (woj 458).pdf

PDFniweleta odcinek AB.pdf

PDFniweleta odcinek CD.pdf

PDFopis techniczny projektu.pdf

PDFopis techniczny włączenie 1.pdf

PDFprzekrój A-A (włączenie 1).pdf

PDFprzekrój A-A.pdf

PDFprzekrój B-B (włączenie nr 1).pdf

PDFprzekrój C-C.pdf

PDFprzekrój D-D.pdf

PDFwidok ogólny włączenia woj..pdf

PDFZagospodarowaie właczenie do woj. 2.pdf

PDFZagospodarowanie terenu odcinek AB.pdf

PDFZagospodarowanie terenu odcinek CD.pdf

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podmiot udostępniający: Referat IRiOŚ
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Emil Hrycyk
Data wytworzenia: 28.06.2010r.
Wersja XML