Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

DOCOgłoszenie o przetargu.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

DOCFormularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 - zał. nr 3 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 i 2 - zał. nr 2 do SIWZ.doc

PDFOpinia RIO Opole nt. sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2008 r..pdf

PDFOpinia RIO Opole nt. sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2009 r..pdf

PDFRb - NDS o nadwyżce-deficycie za 2008 r..pdf

PDFRb-27 S za 2008 r..pdf

PDFRb-27 S za 2009 r..pdf

PDFRb-28 S za 2008 r..pdf

PDFRb-28 S za 2009 r..pdf

PDFRb-N za 2008 r..pdf 

PDFRb-N za 2009 r..pdf

PDFRb-NDS za 2009 r..pdf

PDFRb-PDP - z wykonania dochodów podatkowych za 2008 r..pdf

PDFRb-PDP za 2009 r..pdf

PDFRb-Z za 2008 r..pdf

PDFRb-Z za 2009 r..pdf

PDFUchwała Nr XLI-251-2010 r. RG Olszanka w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego..pdf

DOCInformacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wójt Gminy
Data wytworzenia: 14.07.2010r.
Wersja XML