Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś


 DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

DOCZał. Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc

DOCZał. Nr 2 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust 1 i 2.doc

DOCZał. Nr 3 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1.doc

DOCZał. Nr 4 do SIWZ-Wykaz posiadanego sprzętu.doc

DOCZał. Nr 5 do SIWZ-Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc

DOCZał. Nr 6 do SIWZ-Umowa.doc

DOCZał. Nr 7 do SIWZ-Kosztorys ofertowy-zestawienie.doc

PDFZał. Nr 7a do SIWZ-Kosztorys ofertowy roboty drogowe.pdf

PDFZał. 7b do SIWZ-Kosztorys ofertowy roboty kanalizacyjne.pdf

PDFZał. Nr 7c do SIWZ-Kosztorys ofertowy roboty telekomunikacyjne.pdf

DOCZał. Nr 8 do SIWZ-Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

Projekt budowlany

PDFniweleta A-B 1.pdf

PDFniweleta A-B 2.pdf

PDFniweleta A-B 3.pdf

PDFniweleta C-D 1.pdf

PDFniweleta C-D 2.pdf

PDFniweleta E-F 1.pdf

PDFniweleta E-F 2.pdf

PDFniweleta E-F 3.pdf

PDFniweleta G-H 1.pdf

PDFniweleta G-H 2.pdf

PDFniweleta G-H 3.pdf

PDFdocelowe oznakowanie.pdf

PDFOpis techniczny oznakowanie docelowe.pdf

PDFprzekrój 1-1.pdf

PDFprzekrój 2-2.pdf

PDFprzekrój A-A.pdf

PDFprzekrój B-B.pdf

PDFprzekrój C-C.pdf

PDFprzekrój D-D.pdf

PDFprzekrój E-E.pdf

PDFprzekrój F-F.pdf

PDFprzekrój G-G.pdf

PDFprzekrój H-H.pdf

PDFprzekrój I-I.pdf

PDFprzekrój K-K.pdf

PDFprzekrój L-L.pdf

PDFprzekrój M-M.pdf

PDFprzekrój N-N.pdf

PDFprzekrój O-O.pdf

PDFprzekrój P-P.pdf

PDFZagospodarowanie terenu 1.pdf

PDFZagospodarowanie terenu 2.pdf

PDFZagospodarowanie terenu 3.pdf

PDFZagospodarowanie terenu 4.pdf

PDFZagospodarowanie terenu 5.pdf

PDFZagospodarowanie terenu 6.pdf

PDFOpis techniczny.pdf

PDFszczegół wbudowania krawężnika.pdf

PDFszczegół wbudowania krawężnika drogowego.pdf

PDFszczegół wbudowania obrzeża betonowego.pdf

PDFszczegół wbudowania ścieku.pdf

PDFwidok ogólny zjazdu do posesji.pdf

PDFwidok ogólny zjazdu do posesji 1.pdf

PDFwidok ogólny zjazdu do posesji przez chodnik.pdf

PDFwpust deszczowy z osadnikiem.pdf

 

Wersja XML