Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu w miejscowosci Przylesie

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

-------------------------------------------------------------------------

 

 Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania oferentów:

DOCOdpowiedź na zapytanie

-----------------------------------------------------------------------------

DOCInformacja o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP.doc

----------------------------------------------------------------------------

DOCOGŁOSZENIE.doc

DOCOGŁOSZENIE.doc

DOCZałącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik Nr 2 do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy.doc

DOCZałącznik Nr 3 do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy.doc

DOCZałącznik Nr 4 do SIWZ- Wykaz posiadanego sprzętu.doc

DOCZałącznik Nr 5 do SIWZ- Wykaz osób.doc

DOCZałacznik Nr 6 do SIWZ- Wzór umowy.doc

DOCZałacznik Nr 7- Przedmiar robót.doc

DOCZałacznik Nr 8 do SIWZ wykaz wykonywanych robót.doc

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ- Oferowane parametry nawierzchni.doc

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.09.2009 r..doc

DOCZmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.doc

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Emil Hrycyk
Data wytworzenia: 2009-08-21
Wersja XML