Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Olszanka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005

 

 

Wójt Gminy Olszanka
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005 

rok produkcji 1977,  nr silnika 12732, pojemność silnika 4680, ilość miejsc – 6,  

Cena wywoławcza wynosi  4.000,00

Postąpienie wynosi 400,00 zł

Przetarg odbędzie się w  dniu 10.07.2008r. o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Gminy  Olszanka  ( woj. opolskie).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 400,00 zł w kasie Urzędu Gminy Olszanka  w terminie do dnia 10.07.2008r. godz. 10.00. 

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy. 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu, do wglądu w pok. 9 Urzędu Gminy w Olszance.

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 0698738458 lub (077) 412-96-83.

Samochód można oglądać w miejscowości Przylesie  od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 12.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

                                                                                                     Wójt Gminy Olszanka

                                                                                                          /-/ Jerzy Dróbka

JPEGprotokół
 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML