Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego -bloku żywieniowego świetlicy szkolnej w Przylesiu

Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane do Zamawiającego

DOCprzetarg

 

DOCogłoszenie

DOCogłoszenie

DOCogłoszenie

DOCogłoszenie

JPEGogłoszenie

DOCogłoszenie

DOCogłoszenie

----------------------------------------------------------

Wyniki postępowania

DOCInformacja

DOCInformacja

DOCogłoszenie 

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zastępca Wójta
Data wytworzenia: 13.10.2008r., 03.11.2008r.
Wersja XML