Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony o wartości, która nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami)

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia do hali sportowej i siłowni w miejscowości Przylesie:


HTMLPrzetarg

DOCPrzetarg

DOCPrzetarg

DOCPrzetarg

DOCPrzetarg

DOCPrzetarg

DOCPrzetarg

DOCZawiadomienie o wyborze oferty

HTMLOgłoszenie

informację wytworzył(a): Monika Kamińska
za treść odpowiada: Emil Hrycyk
data wytworzenia: 2007-08-10

 

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego do Zakładu Gospodarki Komunalnej

DOCprzetarg

DOCprzetarg 

DOCOgłoszenie

DOCOgłoszenie

Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego do Zakładu Gospodarki Komunalnej z dnia 16.05.2008r.

DOCogłoszenia

DOCogłoszenia

 

informację wytworzył(a): Lech Żyłajtys
za treść odpowiada: Lech Żyłajtys
data wytworzenia: 2008-04-09, 28.04.2008r., 16.05.2008r. 

Wersja XML