Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanka w wysokości 160.000 zł .

 

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO  GMINIE OLSZANKA W WYSOKOŚCI 160.000 ZŁ NA OKRES 3 LAT  Z PRZEZNACZENIEM NA: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy związanych z zakupem materiałów do remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 462 na długości km 1 + 377 w miejscowościach Olszanka i Pogorzela.

HTMLOgłoszenie o zamówieniu

DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówiennia.

DOCZaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Wójta i ślubowanie Wójta.doc

DOCWyciąg z protokołu sesji z dnia 6-12-2007 ze ślubowaniem Wójta.doc

DOCUchwała Rady Gminy w sprawie powołania skarbnika miny Olszanka.doc

DOCZestawienie przepływów pieniężnych w 2005 2006 i prognoza na okres spłaty.doc

DOCUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2006r.doc

DOCUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2007r.doc

DOCUchwała RG Olszanka Nr X - 67 - 2007 z dnia 28-08-2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu.doc

DOCRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jst za 2006r.doc

DOCRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jst za II kwartał 2007r.doc

DOCRb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie jst za 2006r.doc

DOCRb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie jst za II kwartał 2007r.doc

DOCUchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy.doc

DOCCzęść opisowa do budżetu gminy na rok 2007.doc

DOCZał[1]. 1 do Uchwały Nr V-20-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.01.2007r..doc

DOCZał[1]. 2 do Uchwały Nr V-20-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.01.2007r..doc

DOCZał[1]. 3 do Uchwały Nr V-20-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.01.2007r..doc

DOCZał[1]. 4 do Uchwały Nr V-20-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.01.2007r..doc

DOCZał[1]. 5 do Uchwały Nr V-20-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.01.2007r..doc

DOCZał[1]. 6 do Uchwały NrV-20-2007 Rady Gminy Olszanka zdnia 30.01.2007r..doc

DOCZał[1]. 7 do Uchwały Nr V-20-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.01.2007r..doc

DOCZał[1]. 8 do Uchwały Nr V-20-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.01.2007r..doc

DOCZał[1].9 do Uchwały Nr V-20-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.01.2007r.

DOCZał[1].10 do Uchwały Nr V-20-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.01.2007r.doc

DOCZał[1].10 do Uchwały Zał[1].11 do Uchwały Nr V-20-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.01.2007r..doc

DOCZał[1]. 12 do Uchwały Nr V-20-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.01.2007r..doc

DOCZał[1]. 13 do Uchwały Nr V-20-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.01.2007r..doc

Wynik postępowania

DOCZawiadomienie

HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..html


informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę

Wersja XML