Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian

 1. Zarządzenia Wójta Gminy 2020 r.
  Data modyfikacji: 13-08-2020 11:10
 2. Zarządzenie Nr WG-VIII-61/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Data utworzenia: 13-08-2020 11:09
 3. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok
  Data modyfikacji: 12-08-2020 13:40
 4. Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko pracy ds. Gospodarowania odpadami komunalnymi
  Data utworzenia: 12-08-2020 13:39
 5. Rejestr petycji - 2020 rok
  Data utworzenia: 11-08-2020 12:38
 6. Przetarg nieograniczony - Ogłoszenie nr 554021-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi
  Data modyfikacji: 04-08-2020 11:50
 7. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2020 r.
  Data modyfikacji: 31-07-2020 11:37
 8. Zarządzenie Nr UG-6/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 05.03.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr UG-14/2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20 sierpnia 2018r. w spawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za odzież roboczą oraz pranie odzieży
  Data utworzenia: 31-07-2020 11:36
 9. Zarządzenie Nr WG-VIII-58/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.07.2020r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012 w Pogorzeli w okresie obowiązywania epidemii wywołanej koronawirusem COWID-19
  Data utworzenia: 31-07-2020 11:05
 10. Zarządzenie Nr WG VIII-39/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.05.2020r. w sprawie: działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszance w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
  Data modyfikacji: 31-07-2020 10:55
Wersja XML