Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z zamknięciem Urzędu Gminy Olszanka dla interesantów, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184) , w tym między innymi w zakresie przyjmowania przez urzędników wyborczych za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, informuje się, że zgłoszenia przez komitety wyborcze i wyborców kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Olszanka przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do 10 kwietnia 2020r. (w godzinach pracy normalnego funkcjonowania Urzędu )

Zgłoszenia w formie skanu (nie jest wymagany podpis elektroniczny) , należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   lub  , w takim przypadku dokumenty oryginalne należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Olszanka, 49-332 Olszanka 16 ( oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu dokonywania zgłoszeń)

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Olszanka – tel. 660492647 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

PDFUchwala nr 11-2019 PKW w sprawie powolywania obwodowych komisji wyborczych .pdf

PDFUchwala nr 20-2020 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zmiany Uchwały nr 11-2019.pdf

PDFFormularz zgłoszenia .pdf

Wersja XML