Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy - 2020 rok

Zawiadomienie nr IRiOŚ. 6220.4.17.2019.PB Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.02.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu „Aneksu nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Jankowice Wielkie"

ODTZawiadomienie nr IRiOŚ.6220.4.12.2019.PB Wójta Gminy Olszanka z dnia 14.02.2020 r. o wezwaniu RDOŚ w Opolu do uzupełnienia raportu o odziaływaniu na środowisko.odt

ODTZawiadomienie o całkowitym zakazie wysypywania popiołu na drogi, pola lub przydrożne rowy..odt

Wersja XML