Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 2020 r.

DOCZarządzenie Wójta Gminy Olszanka Nr WG-VIII-21-2020 z dnia 17.02.2020 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.doc

PDFOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-259-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-278-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.04.2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII-259-2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska,służących ochronie powietrza.pdf

DOCFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawce przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie .doc

PDFFormularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf

DOCPełnomocnictwo do złożenia wniosku.doc

DOCOświadczenie plus pełnomocnictwo współwłaściciel nieruchomości.doc

ODTProjekt umowy.odt

DOCXWniosek w sprawie dotacji na wymianę kotła.docx

 

Wersja XML