Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowania imienne - XV Sesja Rady Gminy Olszanka - 17.12.2019

Obrady rozpoczęto 2019-12-17 o godz. 10:01:23, a zakończono o godz. 12:15:13 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wanda Galant
 2. Tymoteusz Drebschok
 3. Jan Warowy
 4. Robert Janklowski
 5. Paweł Jaskuła
 6. Teresa Kowalska
 7. Sylwia Litwinowicz
 8. Marian Piróg
 9. Grażyna Rosińska
 10. Krzysztof Rosiński
 11. Marek Szymaniak
 12. Jerzy Tokarczyk
 13. Elżbieta Zawiła
 14. Wojciech Zubicki

Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

Głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Wójta Gminy Olszanka. (10:07:00)

Wyniki imienne:

Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (10:07:00)

Wyniki imienne:

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIV Sesji Rady Gminy (10:08:00)

Wyniki imienne:

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020 (11:25:00)

Wyniki imienne:

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030; (11:25:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019; (11:33:00)

Wyniki imienne:

w sprawie w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania; (11:34:00)

Wyniki imienne:

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (11:38:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/261/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/261/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 (11:41:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (12:15:13)

Wersja XML