Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowania imienne - XIV Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.11.2019

Obrady rozpoczęto 2019-11-29 o godz. 09:06:53, a zakończono o godz. 10:35:41 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Wanda Galant
 2. Tymoteusz Drebschok
 3. Jan Warowy
 4. Robert Janklowski
 5. Paweł Jaskuła
 6. Teresa Kowalska
 7. Grażyna Rosińska
 8. Krzysztof Rosiński
 9. Marek Szymaniak
 10. Elżbieta Zawiła
 11. Wojciech Zubicki

Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (09:10:00)

Wyniki imienne:

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIII Sesji Rady Gminy (09:10:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019; (10:12:00)

Wyniki imienne:

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok (10:15:00)

Wyniki imienne:

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olszanka;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olszanka (10:31:00)

Wyniki imienne:

w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Olszanka.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Olszanka. (10:32:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (10:35:41)

Wersja XML