Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest

W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Olszanka otrzymała na podstawie umowy nr 153/2019/G-40/OZ-ZOA/D z dnia 14.11.2019 roku dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olszanka w roku 2019”.

Całkowity koszt projektu wyniósł 9 773,40 zł. Zadanie zostało dofinansowane w 100 % - kwota 4108,65 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, z kolei kwota 4886,70 zł  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, wkład własny Gminy Olszanka wyniósł 778,05 zł. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 11,739 Mg.

Odbiór i demontaż płyt azbestowych odbywał się w listopadzie 2019 roku. W projekcie wzięło udział 11 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka.

Wersja XML