Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowania imienne - XIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.10.2019

Obrady rozpoczęto 2019-10-29 o godz. 09:06:00, a zakończono o godz. 12:03:48 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Wanda Galant
 2. Tymoteusz Drebschok
 3. Jan Warowy
 4. Paweł Jaskuła
 5. Sylwia Litwinowicz
 6. Marian Piróg
 7. Grażyna Rosińska
 8. Krzysztof Rosiński
 9. Jerzy Tokarczyk
 10. Elżbieta Zawiła
 11. Wojciech Zubicki
 12. Marek Szymaniak

Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (09:10:00)

Wyniki imienne:

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XII Sesji Rady Gminy (09:10:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019; (11:25:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030; (11:27:00)

Wyniki imienne:

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

Głosowanie nad projektem uchwaływ sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku (11:29:00)

Wyniki imienne:

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich

Glosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich (11:30:00)

Wyniki imienne:

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka (11:34:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olszanka.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olszanka. (11:36:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (12:03:48)

Wersja XML