Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 29.10.2019 r

Termin: 29.10.2019, g. 09:00

Miejsce: Świetlica wiejska w Pogorzeli

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  DOCXProtokół z XII sesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dniu 25.09.2019r.docx

 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja nt. oświadczeń majątkowych.
 9. Informacja oświatowa.
 10. Informacja nt. bezpieczeństwa i ochrony p.poż
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018.pdf

  2. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II-12-2018.pdf

  3. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.pdf

  4. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich;.pdf

  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka.pdf

  6. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olszanka.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.pdf

 12. Pisemne interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 13. Wnioski Sołtysów.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.
Wersja XML