Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2019 rok

 1.  Zapytanie ofertowe nr IRiOS/1/2019 - dot. unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olszanka
  PDFZapytanie ofertowe dot. unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olszanka.pdf
  PDFZałącznik nr 1.pdf
 2. Zapytanie ofertowe nr IRiOS/3/2019 - dot. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  PDFZapytanie ofertowe -Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.pdf
  ODTZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.odt
Wersja XML