Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr petycji - 2019 rok

 

Lp.

Imię  i   nazwisko  albo   nazwa   podmiotu   wnoszącego  petycję  lub  podmiotu, w  interesie  którego  petycja   jest  składana

(w   przypadku ,gdy  podmiot  wnoszący   petycję  lub  podmiot  trzeci  wyraził  zgodę   na  ujawnienie   danych   osobowych  na  stronie    internetowej  Urzędu  Gminy Olszanka )

Treść  petycji

Data złożenia  petycji  Zasięgane  opinie  Przewidywany  termin załatwienia

Sposób załatwienia  petycji

1.

Petycja nr OR.152.1.2019

Osoba  prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
PDFOR.152.1.2019.pdf 29.05.2019 - 31.07.2019

01.07.2019 r.

PDFOR.152.1.2019.pdf

2.

Petycja nr OR.152.2.2019

Osoba  prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
PDFOR.152.2.2019.pdf 07-06-2019 - 31.07.2019

01.07.2019 r.

PDFOR.152.2.2019.pdf

3.

Petycja nr OR.152.4.2019

Osoba  prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
DOCXOR.152.4.2019.docx 27.09.2019 - 30.11.2019

21.10.2019

PDFOR.152.4.2019-odpowiedź.pdf

4.

Petycja nr OR.152.5.2019

Osoba  prawna

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa
PDFOR.152.5.2019.pdf 14.10.2019 - 30.10.2019

21.10.2019

PDFOR.152.5.2019 - odpowiedź.pdf

PDFOR.152.5.2019 - załącznik.pdf

5.

Petycja nr OR.152.6.2019

Osoba  fizyczna

Na podstawie art. 4 ust.3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach  (Dz.U. 2018 poz. 870) dokonano wyłączenia jawności danych podmiotu.
PDFOR.152.6.2019.pdf 26.10.2019 - 02.01.2020

02.01.2020

PDFOR.152.6.2019 - odpowiedź.pdf

 

Wersja XML