Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowania imienne - VII Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019

Obrady rozpoczęto 2019-04-30 o godz. 09:08:07, a zakończono o godz. 11:33:17 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Wanda Galant
 2. Tymoteusz Drebschok
 3. Jan Warowy
 4. Sławomir Barwiński
 5. Paweł Jaskuła
 6. Sylwia Litwinowicz
 7. Marian Piróg
 8. Grażyna Rosińska
 9. Krzysztof Rosiński
 10. Marek Szymaniak
 11. Elżbieta Zawiła
 12. Wojciech Zubicki

Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

Głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy Olszanka w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2019 (09:13:00)

Wyniki imienne:

Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (09:14:00)

Wyniki imienne:

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji (09:15:00)

Wyniki imienne:

Wyznaczenie przedstawiciela Rady Gminy Olszanka do prac w Komisji ds. dróg powiatowych powoływanej przez Zarząd Powiatu Brzeskiego.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Olszanka do prac w Komisji ds. dróg powiatowych powoływanej przez Zarząd Powiatu Brzeskiego. (10:17:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019; (10:40:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030 (10:43:00)

Wyniki imienne:

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Olszanka za pomocą innego instrumentu płatniczego;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Olszanka za pomocą innego instrumentu płatniczego (10:46:00)

Wyniki imienne:

w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2024;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2024 (10:47:00)

Wyniki imienne:

w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXVII/264/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXVII/264/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka. (11:09:00)

Wyniki imienne:

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2019

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2019 (11:12:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (11:33:17)

Wersja XML