Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowania imienne - VI Sesja Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019

Obrady rozpoczęto 2019-03-27 o godz. 09:08:11, a zakończono o godz. 14:41:53 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Wanda Galant
 2. Tymoteusz Drebschok
 3. Jan Warowy
 4. Sławomir Barwiński
 5. Robert Janklowski
 6. Paweł Jaskuła
 7. Teresa Kowalska
 8. Sylwia Litwinowicz
 9. Marian Piróg
 10. Grażyna Rosińska
 11. Marek Szymaniak
 12. Krzysztof Rosiński
 13. Jerzy Tokarczyk
 14. Elżbieta Zawiła
 15. Wojciech Zubicki

Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

Głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy Olszanka w sprawie wprowadzenia projektu uchwały. (09:13:00)

Wyniki imienne:

Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (09:14:00)

Wyniki imienne:

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji (09:18:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019; (12:26:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030 (12:29:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Olszanka.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Olszanka. (12:32:00)

Wyniki imienne:

w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (12:59:00)

Wyniki imienne:

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszanka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszanka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku (13:03:00)

Wyniki imienne:

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Olszanka na lata 2019-2021”.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Olszanka na lata 2019-2021”. (13:07:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 (13:09:00)

Wyniki imienne:

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszanka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszanka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 (13:30:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (14:41:53)

Wersja XML