Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019 r

Termin: 01.03.2019, g. 09:00

Miejsce: Obiekt sportowo – rekreacyjny w Olszance

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  DOCXProtokół z III Sesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dniu 29.01.2019r..docx

  DOCXProtokół z IV Sesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dniu 01.02.2019r..docx

 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

   PDFProjekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r..pdf

  2. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”.

   PDFProjekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf

  3. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Obórki;

   PDFProjekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrzenej w m. Obórki.pdf

  4. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu.

   PDFProjekt Uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy BCM w Brzegu.pdf

 10. Pisemne Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 11. Wnioski Sołtysów.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.
Wersja XML