Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowania imienne - IV Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.02.2019

Obrady rozpoczęto 2019-02-01 o godz. 13:31:10, a zakończono o godz. 14:48:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Wanda Galant
 2. Tymoteusz Drebschok
 3. Jan Warowy
 4. Sławomir Barwiński
 5. Robert Janklowski
 6. Paweł Jaskuła
 7. Sylwia Litwinowicz
 8. Marian Piróg
 9. Grażyna Rosińska
 10. Krzysztof Rosiński
 11. Marek Szymaniak
 12. Elżbieta Zawiła
 13. Wojciech Zubicki


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (13:31:00)


2. Przedstawienie porządku obrad. (13:31:00)

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (13:32:00)

Wyniki imienne:


3. Podjęcie uchwał: (13:34:00)

       a. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (13:34:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (14:43:00)

Wyniki imienne:

       b. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019 (14:43:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019 (14:45:00)

Wyniki imienne:

       c. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030. (14:45:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030. (14:48:00)

Wyniki imienne:


4. Zakończenie sesji. (14:48:00)


Zakończono sesję (14:48:32)

Wersja XML