Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

  1. Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne
  2. Radni Gminy
  3. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 24i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 994) dokonano wyłączenia jawności treści oświadczeń majątkowych w zakresie: adresu zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Wyłączenia jawności dokonali: Katarzyna Piróg, Rafał Bandrowski, Barbara Sulima

Wersja XML

Urząd Gminy Olszanka
ul. Olszanka 16
49-332 Olszanka
tel. 77 412 96 82-86
fax 77 412 96 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6768932
w tym miesiącu: 38949
dzisiaj: 6000

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1