Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr petycji - 2018 rok

 

Lp.

Imię  i   nazwisko  albo   nazwa   podmiotu   wnoszącego  petycję  lub  podmiotu, w  interesie  którego  petycja   jest  składana

(w   przypadku ,gdy  podmiot  wnoszący   petycję  lub  podmiot  trzeci  wyraził  zgodę   na  ujawnienie   danych   osobowych  na  stronie    internetowej  Urzędu  Gminy Olszanka )

Treść  petycji

Data złożenia  petycji  Zasięgane  opinie  Przewidywany  termin załatwienia

Sposób załatwienia  petycji

1.

Petycja nr OR.152.1.2018

Osoba  prawna

Na podstawie art. 4 ust.3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach  (Dz.U. 2014 poz. 11295 z późn. zm.) dokonano wyłączenia jawności danych podmiotu.
PDFOR.152.1.2018.pdf 30.04.2018 - 22.05.2018

Informację  o   rozpatrzeniu   petycji   udzielono      pismem  OR.152.1.2018  z  dnia   22   maja    2018r. 

2.

Petycja nr OR.152.2.2018

Osoba  prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
PDFOR.152.2.2018.pdf 20-08-2018 - 31.10.2018 Informację  o   rozpatrzeniu   petycji   udzielono w dniu 19.09.2018
3.

Petycja nr OR.152.3.2018

Osoba  prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
PDFOR.152.3.2018.pdf 13-09-2018 - 31.10.2018 Informację  o   rozpatrzeniu   petycji   udzielono w dniu 10.10.2018
4.

Petycja nr OR.152.4.2018

Osoba  prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
PDFOR.152.4.2018 .pdf 20.09.2018 - 10.10.2018 Informację  o   rozpatrzeniu   petycji   udzielono w dniu 09.10.2018     pismem  OR.152.4.2018.
5.

Petycja nr OR.152.5.2018

Osoba  prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
PDFOR.152.5.2018.pdf 8.11.2018 - 8.02.2019 Informację  o   rozpatrzeniu   petycji   udzielono w dniu 08.11.2018     pismem  OR.152.5.2018.

 

Wersja XML