Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 10.2017

Zarządzenie Nr WG VII/102/2017

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 19 października  2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz.239,395) projektów uchwał Rady Olszanka w sprawie:

DOCZarządzenie Nr WG VII-102-2017 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003r.doc

Wersja XML