Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2017 rok

1. "Remont zbiornika retencyjnego w m. Przylesie"

Lp. Data publikacji Treść ogłoszenia
1. 31-08-2017 PDFZapytanie ofertowe - Remont zbiornika retencyjnego w m. Przylesie.pdf
2. 31-08-2017 PDFZałącznik nr 1.pdf
3. 31-08-2017 PDFZałącznik nr 2.pdf
4. 31-08-2017 PDFPrzedmiar.pdf
5. 31-08-2017 PDFProjekt budowlany-rysunki.pdf
6. 31-08-2017 PDFProjekt budowlany Zbiornik.pdf

 

Wersja XML