Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr petycji - 2017 rok

 

Lp.

Imię  i   nazwisko  albo   nazwa   podmiotu   wnoszącego  petycję  lub  podmiotu, w  interesie  którego  petycja   jest  składana

(w   przypadku ,gdy  podmiot  wnoszący   petycję  lub  podmiot  trzeci  wyraził  zgodę   na  ujawnienie   danych   osobowych  na  stronie    internetowej  Urzędu  Gminy Olszanka )

Treść  petycji

Data złożenia  petycji  Zasięgane  opinie  Przewidywany  termin załatwienia

Sposób załatwienia  petycji

1.

Petycja nr OR.152.1.2017

Osoba  prawna

Na podstawie art. 4 ust.3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach  (Dz.U. 2014 poz. 11295 z późn. zm.) dokonano wyłączenia jawności danych podmiotu.
PDFOR.152.1.2017.pdf 02.02.2017 - 16.02.2017

Odpowiedź przekazano dnia 15.02.2017 - na wskazany w petycji adres email 

2.

Petycja nr OR.152.3.2017

Osoba  prawna

Na podstawie art. 4 ust.3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach  (Dz.U. 2014 poz. 11295 z późn. zm.) dokonano wyłączenia jawności danych podmiotu.
PDFOR.152.3.2017.pdf 10.05.2017 - 10.06.2017

Odpowiedź przekazano dnia 09.06.2017 - na wskazany w petycji adres email

3.

Petycja nr OR.152.4.2017

Osoba  prawna

Westrand M.Szatkowski  Sp.J  
ul. Kłobucka 13
02-699 Warszawa 

Petycja w  sprawie  opublikowania  baneru  dot.  konferencji nt.: „Rozwiązywanie  problemów  odorowych  w  świetle  ostatnich osiągnięć   naukowych ”

PDFOR.152.4.2017.pdf

10.07.2017 - 31.08.2017 Odpowiedź przekazano dnia 31.08.2017 - na wskazany w petycji adres email
4.

Petycja nr OR.152.5.2017

Osoba  prawna

Na podstawie art. 4 ust.3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach  (Dz.U. 2014 poz. 11295 z późn. zm.) dokonano wyłączenia jawności danych podmiotu.

Petycja w  sprawie  opublikowania  baneru  „Kącik  Przedsiębiorcy” 

PDFOR.152.5.2017.pdf

17.07.2017 - 31.08.2017 Odpowiedź przekazano dnia 28.07.2017 - na wskazany w petycji adres email
5.

Petycja nr OR.152.6.2017

Osoba Prawna 

Szulc- Efekt  sp. z o.o. 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa   

Petycja   pt.:  Inicjatywa-Dbajmy  o najmłodszych – Zmieniajmy Gminy –Samorządy  na Lepsze

DOCXOR.152.6.2017.docx

07.09.2017 - 20.09.2017 Odpowiedź przekazano dnia 18.09.2017 - na wskazany w petycji adres email

 

Wersja XML