Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244

Lp. Treść dokumentu
1. DOCXZarządzenie Wójta Gminy Olszanka Nr WG-VII-76-2016 z dn. 10.11.2016 r. sprawie sprzedaży w drodze publicznego przetargu pisemnego samochodu pożarniczego.docx
2. DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG-VII-76-2016 - Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż.docx
3. DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG-VII-76-2016 - Regulaminu przetargu na sprzedaż majątku ruchomego.doc
4. DOCWzór oferty za zakup samochodu pożarniczego.doc
5. PDFProtokół z publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf

 

Wersja XML