Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance wraz z zagospodarowaniem terenu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance wraz z zagospodarowaniem terenu

Lp. Data publikacji Treść
1. 11-05-2016 DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
2. 11-05-2016 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 11-05-2016 PDFZał. nr 1 do SIWZ-projekt budowlany Termomodernizacja budynku UG Olszanka.pdf
4. 11-05-2016 PDFZał. nr 2 do SIWZ-projekt zagospodarowania terenu.pdf
5. 11-05-2016 PDFZał. nr 3 do SIWZ-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
6. 11-05-2016 PDFZał nr 4do SIWZ-przedamiar robót.pdf
7. 11-05-2016 DOCZał. nr 5-11 do SIWZ.doc
8. 11-05-2016 DOCXZał. nr 12 do SIWZ - Wzór umowy.docx
9. 19.05.2016 PDFOdpowiedź na zapytanie Wykonawcy.pdf
10. 06.06.2016 DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
11. 10.06.2016 PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Wersja XML