Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2015 rok

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Starostwo Powiatowe w Brzegu - Wydział ds. Zarządzania Kryzysowego Spraw Wojskowych i Obronnych
Termin kontroli: 14.12.2015 r.
Temat kontroli: Ocena przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania szefa OC gminy
Ustalenia kontroli: PDFProtokół z kontroli - Starostwo Powiatowe w Brzegu.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu
Termin kontroli: 11.09.2015 r.
Temat kontroli: Przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Olszanka
Ustalenia kontroli: PDFProtokół kontroli - PPIS w Brzegu .pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Opolu
Termin kontroli: 07.05.2015 r. -
Temat kontroli: Stosowanie przez administrację publiczną instrumentów prawnych zabezpieczających interesy społeczne w procesie lokalizacji elektrowni wiatrowych
Ustalenia kontroli: PDFWystapienie pokontrolne.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin kontroli: 07.10.2015 r.
Temat kontroli: Wizytacja w miejscu na zlecenie - kontrola wniosku o płatność
Ustalenia kontroli: PDFRaport z czynności kontrolnych PROW - 07.10.2015 r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Termin kontroli: 23.07.2015 r. - 18.08.2015 r.
Temat kontroli: Realizacja ogólnokrajowego cyklu kontrolnego GIOŚ Warszawa dot. przestrzegania przez gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości o porzadku w gminach
Ustalenia kontroli: PDFProtokół kontroli .pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Kuratorium Oświaty w Opolu
Termin kontroli: 26.06.2015 r.
Temat kontroli: Kontrola doraźna w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Protokole WNP.OKM.5333.203.2014 z dnia 16.12.2014 r.
Ustalenia kontroli: PDFZalecenia pokontrolne - Kuratiorium Oświaty w Opolu.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin kontroli: 30.07.2015 r.
Temat kontroli: Wizytacja w miejscu na zlecenie - kontrola wniosku o płatność
Ustalenia kontroli: PDFRaport z czynności kontrolnych PROW - 30.07.2015 r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu
Termin kontroli: 26.06.2015 r.
Temat kontroli: Postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia, na 2012 rok.
Ustalenia kontroli: PDFWyniki kontroli.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin kontroli: 23.04.2015 r.
Temat kontroli: Wizytacja w miejscu na zlecenie - kontrola wniosku o płatność
Ustalenia kontroli: PDFRaport z czynności kontrolnych PROW - 23.04.2015 r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin kontroli: 18.03.2015 r.
Temat kontroli: Wizytacja w miejscu na zlecenie - kontrola wniosku o płatność
Ustalenia kontroli: PDFRaport z czynności kontrolnych PROW - 18.03.2015 r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin kontroli: 26.02.2015 r.
Temat kontroli: Wizytacja w miejscu na zlecenie - kontrola wniosku o płatność
Ustalenia kontroli: PDFRaport z czynności kontrolnych PROW - 26.02.2015 r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin kontroli: 11.02.2015 r.
Temat kontroli: Wizytacja w miejscu na zlecenie - kontrola wniosku o płatność
Ustalenia kontroli: PDFRaport z czynności kontrolnych PROW - 11.02.2015r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin kontroli: 11.02.2015 r.
Temat kontroli: Wizytacja w miejscu na zlecenie - kontrola wniosku o płatność
Ustalenia kontroli: PDFRaport z czynności kontrolnych PROW - 11.02.2015 r..pdf
Wersja XML