Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4651260643429175544359565621351878800000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
851845043659084546144339360309525724312640323434003857447591
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
493474863354396510695364557578261554291460785357384531757693
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365773302337459297635142848023376013652037265486975135046213
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
491513515335145413033829335936407144022437020355745260743327
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322542366825863252154234630381303872690721239288862994735513
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88861656916262308371902522973216672178621403263802540232097
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000001292297525921796628437
 1. Biuletyn Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 120189
 2. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 117979
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 49135
 4. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 45845
 5. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 33091
 6. Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 32048
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 28870
 8. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 26929
 9. Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 23791
 10. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 23094
 11. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 22200
 12. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 20069
 13. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 18452
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 18375
 15. Wynajem, dzierżawa
  Wyświetleń: 17963
 16. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 17528
 17. Informacje o Sesjach VII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2014-2018
  Wyświetleń: 17344
 18. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 17149
 19. Przetargi 2018
  Wyświetleń: 16736
 20. Przetargi 2015
  Wyświetleń: 16177
 21. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 16003
 22. Informacje finansowe - archiwum
  Wyświetleń: 15632
 23. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 15004
 24. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 14630
 25. Zamówienia z wolnej ręki - 2015 rok
  Wyświetleń: 14533
 26. Informacja o gminie
  Wyświetleń: 14209
 27. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 13692
 28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance
  Wyświetleń: 12378
 29. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 12184
 30. Urząd Stanu Cywilnego w Olszance
  Wyświetleń: 12141
 31. Zaproszenia do negocjacji
  Wyświetleń: 12090
 32. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 11798
 33. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 11676
 34. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 11610
 35. Zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 11575
 36. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 11125
 37. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11093
 38. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 10916
 39. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
  Wyświetleń: 10719
 40. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 10717
 41. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 10706
 42. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 10572
 43. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 10322
 44. Informacje o Sesjach VI kadencji Rady Gminy Olszanka - 2010-2014
  Wyświetleń: 10290
 45. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 10226
 46. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 9823
 47. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 9719
 48. Statut Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 9474
 49. Stałe Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 9439
 50. Budżet Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 9383
 51. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 9310
 52. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
  Wyświetleń: 9292
 53. Wójt
  Wyświetleń: 9022
 54. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu
  Wyświetleń: 8903
 55. Rada Gminy
  Wyświetleń: 8759
 56. Projekt budżetu Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 8670
 57. Struktura organizacyjna urzędu
  Wyświetleń: 8645
 58. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8609
 59. Podatki i opłaty lokalne na 2013 r.
  Wyświetleń: 8516
 60. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8491
 61. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 8456
 62. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 8398
 63. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 8167
 64. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance
  Wyświetleń: 7990
 65. Budżet Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 7946
 66. Oferty na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 7931
 67. Podatki i opłaty lokalne na 2014 r.
  Wyświetleń: 7916
 68. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 7913
 69. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7850
 70. Uchwały VII Kadencji Rady Gminy - 2014-2018
  Wyświetleń: 7840
 71. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 7834
 72. Projekt budżetu Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 7805
 73. Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 7757
 74. Informacja Wójta Gminy o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach
  Wyświetleń: 7746
 75. Dostęp do aktów prawnych
  Wyświetleń: 7737
 76. Skład osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 7646
 77. Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 7642
 78. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne
  Wyświetleń: 7595
 79. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 7579
 80. Kontrole
  Wyświetleń: 7440
 81. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 7333
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7316
 83. Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Gminy
  Wyświetleń: 7292
 84. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 7202
 85. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 7195
 86. Przetargi 2019
  Wyświetleń: 7131
 87. WĘZEŁ PRZYLESKI - AUTOSTRADA A-4
  Wyświetleń: 7103
 88. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 7089
 89. Plany i programy
  Wyświetleń: 7071
 90. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7047
 91. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 6997
 92. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6980
 93. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 6953
 94. Skład VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 6949
 95. Sołectwo Krzyżowice
  Wyświetleń: 6856
 96. Sołectwo Olszanka
  Wyświetleń: 6822
 97. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 6814
 98. Sołectwo Przylesie
  Wyświetleń: 6788
 99. Skład IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 6714
 100. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2015 rok
  Wyświetleń: 6704
 101. Sołectwo Gierszowice
  Wyświetleń: 6613
 102. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6613
 103. Sołectwo Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 6597
 104. Sołectwo Czeska Wieś
  Wyświetleń: 6567
 105. Informacje o zakończonych inwestycjach
  Wyświetleń: 6528
 106. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 6497
 107. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 6492
 108. Przetargi 2017
  Wyświetleń: 6482
 109. Sołectwo Obórki
  Wyświetleń: 6470
 110. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 6467
 111. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6465
 112. Zapytania ofertowe 2018 rok
  Wyświetleń: 6456
 113. Sołectwo Michałów
  Wyświetleń: 6442
 114. Sołectwo Pogorzela
  Wyświetleń: 6420
 115. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2014 rok
  Wyświetleń: 6418
 116. Uchwały VI Kadencji Rady Gminy - 2010-2014
  Wyświetleń: 6375
 117. Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 6332
 118. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę - 2019
  Wyświetleń: 6263
 119. Mienie komunalne gminy
  Wyświetleń: 6245
 120. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 6204
 121. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2015 rok
  Wyświetleń: 6197
 122. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 2013 rok
  Wyświetleń: 6184
 123. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 6065
 124. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2019 rok
  Wyświetleń: 6026
 125. Sołectwo Janów
  Wyświetleń: 5994
 126. Rejstry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5952
 127. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2017
  Wyświetleń: 5947
 128. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 5914
 129. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 5913
 130. Zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  Wyświetleń: 5889
 131. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 5874
 132. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 5843
 133. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 5833
 134. Wybory ławników na kadencję 2008-2012
  Wyświetleń: 5802
 135. Przetarg nieograniczony - Remont wieży ciśnień w Olszance
  Wyświetleń: 5801
 136. Skład V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 5794
 137. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2009 rok
  Wyświetleń: 5792
 138. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2027
  Wyświetleń: 5746
 139. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 5706
 140. Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.
  Wyświetleń: 5692
 141. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010 rok
  Wyświetleń: 5671
 142. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5669
 143. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 5666
 144. Informacje o Sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 5656
 145. Oferty złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 5653
 146. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 5618
 147. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2018 rok
  Wyświetleń: 5609
 148. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 5608
 149. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 5566
 150. Wybory samorządowe -2010 rok
  Wyświetleń: 5531
 151. Przetarg dla OSP Michałów - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 5505
 152. Budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkolnym w Przylesiu.
  Wyświetleń: 5498
 153. II przetarg nieograniczony dla OSP Michałów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 5483
 154. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5468
 155. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 5443
 156. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2015 rok
  Wyświetleń: 5442
 157. Kontrole zewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 5435
 158. Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 5398
 159. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 5396
 160. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5364
 161. Stałe Komisje V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 5362
 162. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 5316
 163. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5287
 164. Projekt budżetu gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 5278
 165. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 5278
 166. Podatki i opłaty na 2010 rok
  Wyświetleń: 5271
 167. Uchwały podjęte w latach wcześniejszych
  Wyświetleń: 5233
 168. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka-lokal użytkowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 5231
 169. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2011 rok
  Wyświetleń: 5210
 170. Stałe Komisje VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 5191
 171. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2013r.
  Wyświetleń: 5188
 172. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 5176
 173. Wybory Prezydenckie - 2015
  Wyświetleń: 5157
 174. Protokoły z Sesji V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 5130
 175. Zapytania ofertowe 2014rok
  Wyświetleń: 5070
 176. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 5013
 177. Obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 4990
 178. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4966
 179. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4926
 180. Zamówienia z wolnej ręki - 2014 rok
  Wyświetleń: 4914
 181. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 4898
 182. Stałe Komisje IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4879
 183. Informacje oświatowe - 2016 r.
  Wyświetleń: 4865
 184. Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4861
 185. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4859
 186. Zagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowościach Pogorzela i Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 4854
 187. Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 4743
 188. Kontrole zewnętrzne 2015 rok
  Wyświetleń: 4742
 189. Sesje Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4740
 190. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 4688
 191. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2014 r.
  Wyświetleń: 4687
 192. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4674
 193. Przetarg nieograniczony na budowę obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance
  Wyświetleń: 4669
 194. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
  Wyświetleń: 4643
 195. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 4630
 196. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 4611
 197. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 4547
 198. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4536
 199. Budżet Gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 4534
 200. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 4499
 201. Posiedzenia Komisji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4491
 202. Przetargi na najem lokali - 2013 rok
  Wyświetleń: 4482
 203. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 4480
 204. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4460
 205. Zamówienie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 4460
 206. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2005
  Wyświetleń: 4407
 207. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 4406
 208. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4393
 209. Publiczne Przedszkole w Przylesiu
  Wyświetleń: 4378
 210. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku
  Wyświetleń: 4326
 211. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2016 rok
  Wyświetleń: 4319
 212. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 4293
 213. Skład VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 4276
 214. Przetarg nieograniczony SUKCESYWNE DOSTAWY OPAŁU NA POTRZEBY KOTŁOWNI GMINNYCH PLACÓWEK
  Wyświetleń: 4274
 215. Projekt budżetu gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 4270
 216. Podatki i opłaty lokalne na 2016 r.
  Wyświetleń: 4238
 217. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance
  Wyświetleń: 4227
 218. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4224
 219. Kontrole zewnętrzne - 2007 rok.
  Wyświetleń: 4214
 220. Kontrole zewnętrzne - 2008 rok
  Wyświetleń: 4206
 221. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 4185
 222. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2006 ROK
  Wyświetleń: 4179
 223. Obwieszczenia Marszałka Województwa
  Wyświetleń: 4169
 224. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2018
  Wyświetleń: 4158
 225. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 4135
 226. Kontrole zewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 4116
 227. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok
  Wyświetleń: 4100
 228. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2004 ROK
  Wyświetleń: 4093
 229. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000,00 na: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy.
  Wyświetleń: 4053
 230. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok
  Wyświetleń: 4049
 231. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2012 rok
  Wyświetleń: 4047
 232. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 4045
 233. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4044
 234. Podatki i opłaty na 2011 rok
  Wyświetleń: 4042
 235. Zaproszenie na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 4028
 236. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka o przetargu nieograniczonym na realicję zadania pn. REMONT I DOCIEPLENIE DACHU W PZSP OLSZANKA
  Wyświetleń: 4024
 237. Oświata
  Wyświetleń: 4020
 238. Kontrole zewnętrzne 2010 rok
  Wyświetleń: 4005
 239. Protokoły z Sesji VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3989
 240. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2015 rok
  Wyświetleń: 3986
 241. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3975
 242. Publiczne Przedszkole w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3975
 243. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 3963
 244. Kontrola zewnętrzna - 2011 rok
  Wyświetleń: 3955
 245. Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2006 rok.
  Wyświetleń: 3948
 246. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3943
 247. Zaproszenia do negocjacji w 2015 roku
  Wyświetleń: 3936
 248. Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych powyżej 60.000 euro - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3934
 249. Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3923
 250. Oferty złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3913
 251. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3904
 252. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 3898
 253. Stałe Komisje VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3898
 254. Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3882
 255. PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK
  Wyświetleń: 3878
 256. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030
  Wyświetleń: 3867
 257. Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych złożone w związku z powołaniem na stanowiska w 2014 roku
  Wyświetleń: 3866
 258. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji lub z tytułu powołania na stanowiska w 2015 roku
  Wyświetleń: 3862
 259. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 3841
 260. III przetarg nieograniczony o udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1377000,- na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3837
 261. Zarządzenia Wójta Gminy 2013r.
  Wyświetleń: 3836
 262. KONTROLE ZEWNĘTRZNE -2005 ROK
  Wyświetleń: 3799
 263. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa wodociągu gminnego - Budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek
  Wyświetleń: 3799
 264. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 3787
 265. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 3780
 266. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
  Wyświetleń: 3779
 267. Przetargi na najem lokali -2010 rok
  Wyświetleń: 3779
 268. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2014 rok
  Wyświetleń: 3768
 269. Kontrole zewnetrzne - 2009 rok
  Wyświetleń: 3748
 270. Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3739
 271. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 3737
 272. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3732
 273. II Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3724
 274. Budżet Gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 3715
 275. Podatki i opłaty lokalne.
  Wyświetleń: 3713
 276. VIII kadencja Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 3712
 277. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3701
 278. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2010 rok
  Wyświetleń: 3701
 279. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2012 rok
  Wyświetleń: 3693
 280. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2012 rok
  Wyświetleń: 3676
 281. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 3668
 282. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3661
 283. Oświadczenia Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3658
 284. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów Samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 3657
 285. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 323 492,00 zł. na sfinan. zadań inwest. pn. 1. Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjn. wraz z infrast. towarzysz. na boisku sportowym w Olszance 2. Budowa sieci kanalizacji deszcz. w Jankowicach W.
  Wyświetleń: 3650
 286. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3643
 287. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2018 r.
  Wyświetleń: 3639
 288. Oferty złożone w 2010 roku
  Wyświetleń: 3638
 289. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012 rok
  Wyświetleń: 3633
 290. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3621
 291. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3617
 292. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu w miejscowosci Przylesie
  Wyświetleń: 3614
 293. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 1, 2, 3"
  Wyświetleń: 3614
 294. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu- 2011 rok
  Wyświetleń: 3613
 295. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3604
 296. Ogłoszenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3596
 297. Przetarg nieograniczony do wysokości 60.000 Euro na realizację zadania pn. Remont instalacji centralnego ogrzewania z dobudową przewodów wentylacyjnego i dymowego w Ośrodku Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 3574
 298. Stałe Komisje VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 3568
 299. Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego -bloku żywieniowego świetlicy szkolnej w Przylesiu
  Wyświetleń: 3560
 300. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 3557
 301. Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu dłgoterminowego w kwocie 412.000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów
  Wyświetleń: 3555
 302. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2012 rok
  Wyświetleń: 3551
 303. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3546
 304. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok
  Wyświetleń: 3545
 305. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 3541
 306. Przetarg na wykonanie prac budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli na sanitariaty
  Wyświetleń: 3539
 307. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3535
 308. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  Wyświetleń: 3528
 309. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - wybory 2015
  Wyświetleń: 3526
 310. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok
  Wyświetleń: 3517
 311. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - 2011 rok
  Wyświetleń: 3510
 312. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 3501
 313. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku
  Wyświetleń: 3499
 314. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
  Wyświetleń: 3496
 315. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2010/2011 rok
  Wyświetleń: 3489
 316. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OLSZANKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2005 rok
  Wyświetleń: 3485
 317. Zaproszenie na VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019 r
  Wyświetleń: 3477
 318. Podatki i opłaty na 2012 rok
  Wyświetleń: 3472
 319. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3469
 320. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku
  Wyświetleń: 3461
 321. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i zarejestrowanych kandydatach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3458
 322. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł
  Wyświetleń: 3457
 323. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanka w wysokości 160.000 zł .
  Wyświetleń: 3455
 324. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 3453
 325. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW
  Wyświetleń: 3444
 326. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 Euro - 2005 rok.
  Wyświetleń: 3441
 327. Przetarg na dostawę używanej koparko-ładowarki w formie leasingu
  Wyświetleń: 3441
 328. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3439
 329. Przetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3426
 330. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 3416
 331. Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji tłocznej sanitarnej i przepompowni ścieków Nr 1 i Nr 2 w Gierszowicach
  Wyświetleń: 3398
 332. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011 rok
  Wyświetleń: 3387
 333. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 3381
 334. Przetarg na docieplenie - prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi budynku Świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 3377
 335. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2010 rok
  Wyświetleń: 3375
 336. Zapytania ofertowe 2012 rok
  Wyświetleń: 3375
 337. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2011 rok
  Wyświetleń: 3367
 338. PLANY I PROGRAMY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 3366
 339. Przetargi na najem lokali -2011 rok
  Wyświetleń: 3364
 340. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008 rok
  Wyświetleń: 3354
 341. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2008 rok
  Wyświetleń: 3348
 342. Nagrania sesji
  Wyświetleń: 3345
 343. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3333
 344. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220"
  Wyświetleń: 3333
 345. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 3307
 346. Zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EURO
  Wyświetleń: 3299
 347. Akty prawne dot. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3297
 348. IV Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 3297
 349. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2009 rok.
  Wyświetleń: 3295
 350. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3264
 351. Budżet Gminy Olszanka na 2012 rok
  Wyświetleń: 3264
 352. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację nauczania i wychowania klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Olszanka - 2012 rok
  Wyświetleń: 3263
 353. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3260
 354. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych budynku przeznaczonego dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżowicach- dokończenie stanu surowego otwartego
  Wyświetleń: 3260
 355. Projekt budżetu Gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 3254
 356. Podatki i opłaty lokalne na 2017r.
  Wyświetleń: 3247
 357. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
  Wyświetleń: 3244
 358. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3236
 359. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 789 351,00 zł. na sfinansowanie zadania inwest. pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wod-kan. i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3222
 360. Kontrole zewnętrzne 2014 rok
  Wyświetleń: 3219
 361. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 3212
 362. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Dostawa fabrycznie nowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3210
 363. Komunikaty i ogłoszenia/ Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 3200
 364. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3190
 365. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2011 rok
  Wyświetleń: 3184
 366. Przetarg nieograniczony : dostawa wraz z montażem wyposażenia do hali sportowej i siłowni w miejscowości Przylesie
  Wyświetleń: 3178
 367. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku
  Wyświetleń: 3173
 368. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3163
 369. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3159
 370. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych - 2018
  Wyświetleń: 3144
 371. Transmisje obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3141
 372. Podatki i opłaty na 2006 rok
  Wyświetleń: 3140
 373. Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 3132
 374. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 3130
 375. Informacja nr HK.43260.5.72018,AB z dnia 19.12.2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu - Ocena jakości wody wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 3129
 376. Informacja Wójta Gminy Olszanka o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3115
 377. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3112
 378. Zarządzenia Wójta Gminy 2014 r.
  Wyświetleń: 3108
 379. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2012 rok
  Wyświetleń: 3107
 380. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2009 roku
  Wyświetleń: 3107
 381. Plany Rozwoju Sołectw na lata 2005-2013
  Wyświetleń: 3101
 382. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2010 rok
  Wyświetleń: 3077
 383. Informacje dotyczące przetagu na odbiór odpadów
  Wyświetleń: 3075
 384. Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 3075
 385. Konkurs ofert kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego - BOISKO ORLIK w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3074
 386. Podatki i opłaty lokalne na 2019r.
  Wyświetleń: 3072
 387. Podatki i opłaty na 2009 rok
  Wyświetleń: 3071
 388. Zarządzenia Wójta Gminy -2009 rok
  Wyświetleń: 3061
 389. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3060
 390. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 3047
 391. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok
  Wyświetleń: 3045
 392. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3035
 393. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 3035
 394. REGULAMIN NABORU - 2008 rok
  Wyświetleń: 3034
 395. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok
  Wyświetleń: 3021
 396. Obwieszczenia i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3013
 397. Obwieszczenie SKO dot. uchylenia Postanowienia Wójta - Farma Wiatrowa Jankowice Wlk.
  Wyświetleń: 3011
 398. Karty informacyjne dla wniosków i decyzji - 2008 rok
  Wyświetleń: 3006
 399. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010 rok
  Wyświetleń: 3001
 400. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3000
 401. Budżet Gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 2996
 402. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 rok
  Wyświetleń: 2994
 403. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
  Wyświetleń: 2993
 404. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2956
 405. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2007 rok
  Wyświetleń: 2942
 406. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2940
 407. Obwieszczenie SKO w Opolu z dnia 21.01.2014 o uchyleniu zaskarżononej decyzji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia
  Wyświetleń: 2932
 408. Budżet Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 2922
 409. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi: Doradztwo prawne polegające na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego...
  Wyświetleń: 2915
 410. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2009 rok
  Wyświetleń: 2901
 411. Budżet Gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2900
 412. Zarządzenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2899
 413. Przetarg nieograniczony - "Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance"
  Wyświetleń: 2896
 414. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 2881
 415. Budżet Gminy na 2008 rok
  Wyświetleń: 2874
 416. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 2841
 417. Wójt Gminy Olszanka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005.
  Wyświetleń: 2833
 418. Informacje dotyczące segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2829
 419. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka w miesiącu grudniu 2014 r.
  Wyświetleń: 2824
 420. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2823
 421. Informacja Wojta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 2777
 422. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 2776
 423. Plan budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2770
 424. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
  Wyświetleń: 2764
 425. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2761
 426. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszanka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 2743
 427. Projekt budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2739
 428. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2017 rok
  Wyświetleń: 2738
 429. Podatki i opłaty na 2008 rok
  Wyświetleń: 2715
 430. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2008 roku
  Wyświetleń: 2696
 431. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2689
 432. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych
  Wyświetleń: 2673
 433. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2664
 434. Oferty złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2661
 435. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku
  Wyświetleń: 2655
 436. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 2646
 437. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030
  Wyświetleń: 2624
 438. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030
  Wyświetleń: 2615
 439. Przetarg nieograniczony o wartości, która nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami)
  Wyświetleń: 2615
 440. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2018 r.
  Wyświetleń: 2598
 441. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2583
 442. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 2578
 443. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2578
 444. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2571
 445. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
  Wyświetleń: 2532
 446. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2525
 447. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 2521
 448. Głosowania imienne - IX Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019
  Wyświetleń: 2512
 449. Obwieszczenia Wody Polskie
  Wyświetleń: 2509
 450. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2489
 451. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2470
 452. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku
  Wyświetleń: 2466
 453. Zamówienia z wolnej ręki - 2017 rok
  Wyświetleń: 2454
 454. Konsultacje projektu Programu współpracy na 2011r.
  Wyświetleń: 2441
 455. Zaproszenie na VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019 r
  Wyświetleń: 2408
 456. Informacje oświatowe - 2018 r.
  Wyświetleń: 2407
 457. Podatki i opłaty lokalne na 2018r.
  Wyświetleń: 2380
 458. Informacje o petycjach rozpatrzonych
  Wyświetleń: 2369
 459. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.
  Wyświetleń: 2366
 460. Protokoły z Sesji Rady Gminy Olszanka w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2366
 461. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne - 2015
  Wyświetleń: 2359
 462. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 2355
 463. Projekt budżetu gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 2344
 464. Skład VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 2330
 465. Oferty złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2329
 466. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2012 roku
  Wyświetleń: 2315
 467. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu pozytywnej opinii dot. przedsięwzięcia - budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV
  Wyświetleń: 2312
 468. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2288
 469. Obwieszczenia Starosty Brzeskiego
  Wyświetleń: 2286
 470. Informacje oświatowe - 2019 r.
  Wyświetleń: 2282
 471. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 2258
 472. Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego (dot. sprawy nr BI.II.6730.29.2014)
  Wyświetleń: 2256
 473. Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2015 r.
  Wyświetleń: 2254
 474. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 2237
 475. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o budowie gazociągu DN 300 relacji Lewin Brzeski - Nysa wraz z infrastrukturą do jego obsługi
  Wyświetleń: 2236
 476. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2219
 477. Zapytania ofertowe 2017 rok
  Wyświetleń: 2205
 478. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2016 rok
  Wyświetleń: 2187
 479. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2016 rok
  Wyświetleń: 2155
 480. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 2139
 481. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 2129
 482. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2017 roku
  Wyświetleń: 2115
 483. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
  Wyświetleń: 2099
 484. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 2081
 485. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2073
 486. Uchwały VIII Kadencji Rady Gminy - 2018-2023
  Wyświetleń: 2073
 487. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2062
 488. Zaproszenie na VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019 r
  Wyświetleń: 2042
 489. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 2035
 490. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok
  Wyświetleń: 2035
 491. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka w 2012r.
  Wyświetleń: 2029
 492. Projekt budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 2009
 493. Zarządzenia Wójta Gminy 2018 r.
  Wyświetleń: 1971
 494. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1968
 495. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1966
 496. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1963
 497. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1945
 498. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 1938
 499. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami - 2015
  Wyświetleń: 1936
 500. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1911
 501. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1883
 502. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 1880
 503. Projekt budżetu gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1862
 504. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej – 2019 rok
  Wyświetleń: 1850
 505. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2015 r.
  Wyświetleń: 1823
 506. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2017
  Wyświetleń: 1821
 507. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2017 r.
  Wyświetleń: 1804
 508. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2018 rok
  Wyświetleń: 1783
 509. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2016 rok
  Wyświetleń: 1771
 510. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2017 rok
  Wyświetleń: 1746
 511. Zarządzenia Wójta Gminy 2015 r.
  Wyświetleń: 1720
 512. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Olszanka za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 1713
 513. Informacje o Sesjach VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2018-2023
  Wyświetleń: 1704
 514. Informacje oświatowe - 2017 r.
  Wyświetleń: 1691
 515. Stawki opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1684
 516. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1683
 517. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 1673
 518. Budżet Gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1671
 519. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2017 rok
  Wyświetleń: 1600
 520. Rejestr petycji - 2017 rok
  Wyświetleń: 1598
 521. Rejestr petycji - 2016 rok
  Wyświetleń: 1569
 522. II Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1561
 523. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1559
 524. Regulamin udzielania zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1520
 525. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1515
 526. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok
  Wyświetleń: 1510
 527. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1503
 528. Zarządzenia Wójta Gminy 2016 r.
  Wyświetleń: 1503
 529. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej kontroli pustostanów, starych magazynów i innych magazynów mogących stanowić miejsca nielegalnego składowania lub przechowywania substancji niebezpiecznych.
  Wyświetleń: 1491
 530. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1471
 531. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1461
 532. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2018
  Wyświetleń: 1461
 533. Ocena jakości wody SUW w Gierszowicach wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu
  Wyświetleń: 1459
 534. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż uszkodzonych płyt drogowych wraz z ich demontażem
  Wyświetleń: 1453
 535. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1452
 536. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1443
 537. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2030
  Wyświetleń: 1429
 538. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1424
 539. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1422
 540. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030
  Wyświetleń: 1421
 541. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 1369
 542. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 2016 r.
  Wyświetleń: 1350
 543. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 1349
 544. Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach”
  Wyświetleń: 1349
 545. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1337
 546. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 1334
 547. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 837 804,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Wyświetleń: 1322
 548. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w m. Gierszowice"
  Wyświetleń: 1307
 549. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10.11.2016
  Wyświetleń: 1287
 550. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Pogorzela.
  Wyświetleń: 1285
 551. Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 1283
 552. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2019 rok
  Wyświetleń: 1279
 553. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2016 r.
  Wyświetleń: 1263
 554. Budżet Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1262
 555. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielone Ogrody w Pogorzeli"
  Wyświetleń: 1261
 556. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.10.2016
  Wyświetleń: 1260
 557. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2017
  Wyświetleń: 1259
 558. II Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 1254
 559. Obwieszczenie nr DLI.6620.38.2015.AN.17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 1252
 560. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 08.11.2017
  Wyświetleń: 1244
 561. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.08.2016
  Wyświetleń: 1242
 562. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1231
 563. Rejestr petycji - 2018 rok
  Wyświetleń: 1224
 564. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.08.2016
  Wyświetleń: 1217
 565. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1201
 566. Głosowania imienne - VIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019
  Wyświetleń: 1196
 567. Głosowanie imienne podczas Obrad Sesji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1190
 568. II Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 1158
 569. Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 1125
 570. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1105
 571. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1099
 572. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2018 roku
  Wyświetleń: 1093
 573. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 1090
 574. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 1086
 575. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 1075
 576. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2030
  Wyświetleń: 1072
 577. Zaproszenie na IX sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019 r
  Wyświetleń: 1067
 578. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 1058
 579. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1041
 580. Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 10.2017
  Wyświetleń: 1038
 581. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 1026
 582. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.08.2017
  Wyświetleń: 1009
 583. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1000
 584. Zaproszenie na X sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019 r
  Wyświetleń: 959
 585. III Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 948
 586. Przetarg nieograniczony:"Udzielenie Gm. Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2 227 431,09 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł 09/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r..."
  Wyświetleń: 941
 587. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 931
 588. II Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 929
 589. Protokoły z Sesji VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 920
 590. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 910
 591. III Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 903
 592. Przetarg nieograniczony - "Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 593 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku..."
  Wyświetleń: 875
 593. Głosowania imienne - IV Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.02.2019
  Wyświetleń: 861
 594. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2019 rok
  Wyświetleń: 851
 595. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2019 rok
  Wyświetleń: 841
 596. Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 840
 597. Klauzula informacyjna odnośnie transmisji nagrań z sesji Rady Gminy w Olszance
  Wyświetleń: 833
 598. Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie uzupełnienia raportu przez firmę OPES
  Wyświetleń: 828
 599. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jankowicach Wielkich wraz z usunięciem kolizji z siecią NN"
  Wyświetleń: 814
 600. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 800
 601. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 783
 602. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 778
 603. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 754
 604. Zaproszenie na XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 25.09.2019 r
  Wyświetleń: 747
 605. Głosowania imienne - III Sesja Rady Gminy Olszanka - 29-01-2019
  Wyświetleń: 741
 606. Głosowania imienne - VI Sesja Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019
  Wyświetleń: 741
 607. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę/użyczenie - 2020
  Wyświetleń: 735
 608. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2019 r.
  Wyświetleń: 731
 609. Ponowne otwarcie PSZOK-u w Gierszowicach
  Wyświetleń: 711
 610. Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 01.2020
  Wyświetleń: 694
 611. Udzielenia Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2040000,00 zł. (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy zł. 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 689
 612. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2017 r.
  Wyświetleń: 674
 613. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 671
 614. Zaproszenie na XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 29.10.2019 r
  Wyświetleń: 666
 615. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka - 22.09.2019
  Wyświetleń: 658
 616. Zawiadomienie Generelnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.02.2019
  Wyświetleń: 656
 617. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 653
 618. Analiza realizacji zadań wykonywanych przez Wójta Gminy Olszanka w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2018 rok
  Wyświetleń: 648
 619. Głosowania imienne - V Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019
  Wyświetleń: 647
 620. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2019 rok
  Wyświetleń: 646
 621. Zaproszenie na XIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 29.11.2019 r
  Wyświetleń: 616
 622. Zapytania ofertowe 2019 rok
  Wyświetleń: 615
 623. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2019 roku
  Wyświetleń: 594
 624. Zarządzenia Wójta Gminy 2019 r.
  Wyświetleń: 584
 625. Nabór na stanowisko pracy ds. Podatków i Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 576
 626. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 04.2019
  Wyświetleń: 566
 627. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Michałów oraz Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 562
 628. Zarządzenia Wójta Gminy 2017 r.
  Wyświetleń: 557
 629. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 554
 630. Rejestr petycji - 2019 rok
  Wyświetleń: 553
 631. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 550
 632. Podatki i opłaty lokalne na 2020r.
  Wyświetleń: 538
 633. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach: Pogorzela, Michałów - 25.02.2020
  Wyświetleń: 534
 634. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020
  Wyświetleń: 533
 635. Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 508
 636. Głosowania imienne - VII Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019
  Wyświetleń: 492
 637. Oferty złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 492
 638. Głosowania imienne - XI Sesja Rady Gminy Olszanka - 09.07.2019
  Wyświetleń: 489
 639. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2020 rok
  Wyświetleń: 487
 640. Nabór na stanowisko ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Wyświetleń: 486
 641. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 478
 642. Głosowania imienne - X Sesja Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019
  Wyświetleń: 477
 643. Przetarg ograniczony na sprzedaż działki rolnej w Obórkach - 19.02.2020
  Wyświetleń: 472
 644. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2020 rok
  Wyświetleń: 445
 645. Projekt budżetu gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 443
 646. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie - 19–02-2020
  Wyświetleń: 436
 647. Głosowania imienne - XII Sesja Rady Gminy Olszanka - 25.09.2019
  Wyświetleń: 434
 648. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 15-07-2019
  Wyświetleń: 431
 649. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020
  Wyświetleń: 430
 650. Zaproszenie na XVI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 28.01.2020
  Wyświetleń: 419
 651. Budżet Gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 411
 652. Zaproszenie na XV Sesja Rady Gminy Olszanka - 17.12.2019
  Wyświetleń: 400
 653. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030
  Wyświetleń: 397
 654. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2019 r.
  Wyświetleń: 391
 655. Głosowania imienne - XIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.10.2019
  Wyświetleń: 390
 656. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2020 rok
  Wyświetleń: 386
 657. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2030
  Wyświetleń: 380
 658. Zarządzenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 375
 659. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2020 r.
  Wyświetleń: 353
 660. Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy - 2020 rok
  Wyświetleń: 351
 661. Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 338
 662. III Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 334
 663. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w Okręgu Wyborczym Nr 2 - 05.04.2020
  Wyświetleń: 334
 664. Głosowania imienne - XIV Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.11.2019
  Wyświetleń: 329
 665. Zarządzenia Wójta Gminy 2020 r.
  Wyświetleń: 320
 666. Wójt Gminy Olszanka ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację w 2020 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 314
 667. Głosowania imienne - XV Sesja Rady Gminy Olszanka - 17.12.2019
  Wyświetleń: 304
 668. II Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 290
 669. Obwieszczenie z dnia 26.02.2020 Wóta Gminy Olszanka w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 282
 670. Zarządzenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
  Wyświetleń: 270
 671. Decyzje środowiskowe - 2020 rok
  Wyświetleń: 269
 672. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 263
 673. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości
  Wyświetleń: 250
 674. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2020 r.
  Wyświetleń: 245
 675. Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Olszanka - 02.03.2020
  Wyświetleń: 234
 676. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Olszanka za rok 2019
  Wyświetleń: 218
 677. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.03.2020 r.o odwołaniu I przetargu ustnego zwołanego na dzień 31.03.2020 r.
  Wyświetleń: 216
 678. Informacje oświatowe - 2020 r.
  Wyświetleń: 214
 679. Głosowania imienne - XVI Sesja Rady Gminy Olszanka - 28.01.2020
  Wyświetleń: 212
 680. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.4.16.2019.DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 06.04.2020 r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 210
 681. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020
  Wyświetleń: 208
 682. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.05.2020 r. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego - 523/1 w Michałowie
  Wyświetleń: 205
 683. Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 2020 r.
  Wyświetleń: 190
 684. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.05.2020 r. w sprawie odwołania I przetargu ustnego ograniczonego zwołanego na dzień 17 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 190
 685. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 523/1 w Michałowie
  Wyświetleń: 184
 686. Głosowania imienne - XVII Sesja Rady Gminy Olszanka - 02.03.2020 r.
  Wyświetleń: 180
 687. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina ROŚ.6220.4.2020 z dn. 20.02.2020 r. o wszczęciu postępownia administracyjnego
  Wyświetleń: 180
 688. Zarządzenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka w Okręgu Wyborczym Nr 2
  Wyświetleń: 176
 689. Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
  Wyświetleń: 175
 690. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 170
 691. XVIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 14.05.2020
  Wyświetleń: 168
 692. Informacja z realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Olszanka oraz jednostkach organizacyjnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 167
 693. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 146
 694. Zarządzenie Nr WG-VIII-1/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dla budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
  Wyświetleń: 146
 695. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat - 03.06.2020
  Wyświetleń: 144
 696. Zawiadomienie Burmistrza Niemodlina z dnia 25.03.2020 r.
  Wyświetleń: 143
 697. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 138
 698. Przetarg nieograniczony - Ogłoszenie nr 554021-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 134
 699. Zarządzenie nr WG-VIII-25-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.02.2020 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych
  Wyświetleń: 130
 700. Zarządzenie Nr WG-VIII-28-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
  Wyświetleń: 129
 701. Głosowania imienne - XVIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 14.05.2020 r.
  Wyświetleń: 128
 702. Zarządzenie Nr UG-7-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Olszanka w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem (COVID-19)
  Wyświetleń: 128
 703. Zarządzenie WG-VIII-31/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 113
 704. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za 2019 rok
  Wyświetleń: 110
 705. Zarządzenie Nr UG-4-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 108
 706. XIX Sesja Rady Gminy Olszanka - 23.06.2020
  Wyświetleń: 94
 707. Zawiadomienie nr IRiOŚ. 6220.4.17.2019.PB Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.02.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu „Aneksu nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej..."
  Wyświetleń: 90
 708. Zarządzenie nr WG-VIII- 37/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23.04.2020r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 87
 709. Zarządzenie Nr WG-VIII-36/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23.04.2020r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 87
 710. Obwieszczenie nr ROŚ.6220.4.2020 Burmistrza Niemodlina z dnia 30 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 85
 711. Zarządzenie Nr WG-VIII-26/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
  Wyświetleń: 82
 712. Zarządzenie Nr WG-VIII-27-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 81
 713. Zarządzenie Nr WG-VIII-20 /2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 74
 714. Zarządzenie Nr WG-VIII-13/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule zarządzenia nr WG-VIII-9/2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.01.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019
  Wyświetleń: 73
 715. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
  Wyświetleń: 72
 716. Zarządzenie Nr WG-VIII-12/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 72
 717. Konsultacje społeczne w sprawie referencjnych ekosystemów lesnych prowadzone przez Nadleśnictwo Brzeg
  Wyświetleń: 71
 718. Zarządzenie Nr WG-VIII-29/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 71
 719. Zarządzenie Nr WG-VIII-53-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.06.2020r. w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 71
 720. Zarządzenie Nr WG-VIII-9 /2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 71
 721. Konsultacje społeczne w sprawie referencyjnych ekosystemów leśnych prowadzone przez Nadleśnictwo Tułowice
  Wyświetleń: 69
 722. Zarządzenie Nr WG-VIII-30/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 68
 723. Zarządzenie Nr WG-VIII-32/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.03.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. w zakesie upowszechniaia kultury fizycznej...
  Wyświetleń: 68
 724. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat - 05.06.2020
  Wyświetleń: 65
 725. Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 63
 726. Informacja o podmiocie obsługujacym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 61
 727. Informacja o podmiocie zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 59
 728. Zarządzenie Nr WG-VIII-40/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
  Wyświetleń: 58
 729. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.11.4.1.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.05.2020 r. o wydaniu decyzji o braku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej..."
  Wyświetleń: 57
 730. Zarządzenie Nr WG-VIII-34/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 57
 731. Zarządzenie Nr WG-VIII-33-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 09.04.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 53
 732. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.8.7.1.2020 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.05.2020 r. o wydaniu postanowienie nr IRIOS 6220.8.7.1.2020 DSS do decyzji nr IRIOS 6220.8.7.2020 DSS z dnia 11.05.2020 r.
  Wyświetleń: 50
 733. Zarządzenie Nr UG-8-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-1-2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 50
 734. Zarządzenie Nr WG-VIII-38/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 49
 735. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.11.8.2020 DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 08.04.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW i powierzchnią zabudowy do 5,49 ha
  Wyświetleń: 48
 736. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.8.8.1.2020.DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 08.04.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 45
 737. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.9.8.2020.DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.04.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 44
 738. Obwieszczenie nr RIOS 6220.9.8.2020.DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 08.04.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 42
 739. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.4.22.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z oceną oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 38
 740. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.4.22.1.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z oceną oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 38
 741. Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o wydaniu decyzji o braku Oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji..."
  Wyświetleń: 36
 742. Głosowania imienne - XIX Sesja Rady Gminy Olszanka - 23.06.2020
  Wyświetleń: 35
 743. Zapytania ofertowe 2020 rok
  Wyświetleń: 34
 744. Zarządzenie Nr WG-VIII-41/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 31
 745. Zarządzenie Nr WG-VIII-35/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 28
 746. Zarządzenie Nr WG-VIII-42-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 28
 747. Obwieszczenie Wójta Gmina Olszanka o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 25
 748. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.10.8.1.2020 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.05.2020 r. o wydaniu decyzji o braku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą..."
  Wyświetleń: 24
 749. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.4.17.2020 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.05.2020 r. o zebranym materiale w postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia..."
  Wyświetleń: 24
 750. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.9.9.1.2020 DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 15.05.2020 r. o wydaniu decyzji o braku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą..."
  Wyświetleń: 21
 751. Zarządzenie Nr WG-VIII-43-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 18
 752. Zarządzenie Nr WG-VIII-47-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 15
 753. Zapytanie ofertowe nr IRiOŚ/1/2020 - zapraszenie do złożenia oferty cenowej na realizację programu priorytetowego „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
  Wyświetleń: 11
 754. Zarządzenie Nr WG-VIII-50-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 4
 755. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości: Krzyżowice - 08.07.2020
  Wyświetleń: 1
 756. Zarządzenie Nr UG-15-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-1-2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1
 757. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.6.2020.AW.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.06.2020 r.
  Wyświetleń: 1
 758. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.3.4.2020.AW.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.06.2020 r.
  Wyświetleń: 1
Wersja XML