Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4651260643429175544359565621351288500000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
851845043659084546144339360309525724312640323434003857447591
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
493474863354396510695364557578261554291460785357384531757693
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365773302337459297635142848023376013652037265486975135046213
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
491513515335145413033829335936407144022437020355745260743327
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322542366825863252154234630381303872690721239288862994735513
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88861656916262308371902522973216672178621403263802540232097
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000001292297525921796628437
 1. Biuletyn Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 119964
 2. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 117361
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 49083
 4. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 45759
 5. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 33047
 6. Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 31977
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 28842
 8. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 26879
 9. Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 23768
 10. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 23081
 11. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 22156
 12. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 20038
 13. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 18451
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 18356
 15. Wynajem, dzierżawa
  Wyświetleń: 17942
 16. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 17514
 17. Informacje o Sesjach VII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2014-2018
  Wyświetleń: 17316
 18. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 17124
 19. Przetargi 2018
  Wyświetleń: 16673
 20. Przetargi 2015
  Wyświetleń: 16158
 21. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 15983
 22. Informacje finansowe - archiwum
  Wyświetleń: 15619
 23. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 14994
 24. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 14609
 25. Zamówienia z wolnej ręki - 2015 rok
  Wyświetleń: 14511
 26. Informacja o gminie
  Wyświetleń: 14192
 27. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 13686
 28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance
  Wyświetleń: 12363
 29. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 12175
 30. Urząd Stanu Cywilnego w Olszance
  Wyświetleń: 12127
 31. Zaproszenia do negocjacji
  Wyświetleń: 12059
 32. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 11793
 33. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 11665
 34. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 11603
 35. Zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 11559
 36. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 11117
 37. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11086
 38. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 10904
 39. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
  Wyświetleń: 10710
 40. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 10700
 41. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 10694
 42. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 10567
 43. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 10303
 44. Informacje o Sesjach VI kadencji Rady Gminy Olszanka - 2010-2014
  Wyświetleń: 10270
 45. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 10219
 46. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 9821
 47. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 9712
 48. Statut Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 9463
 49. Stałe Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 9425
 50. Budżet Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 9376
 51. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 9303
 52. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
  Wyświetleń: 9279
 53. Wójt
  Wyświetleń: 9014
 54. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu
  Wyświetleń: 8895
 55. Rada Gminy
  Wyświetleń: 8745
 56. Projekt budżetu Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 8660
 57. Struktura organizacyjna urzędu
  Wyświetleń: 8634
 58. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8602
 59. Podatki i opłaty lokalne na 2013 r.
  Wyświetleń: 8508
 60. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8483
 61. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 8443
 62. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 8396
 63. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 8154
 64. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance
  Wyświetleń: 7982
 65. Budżet Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 7937
 66. Oferty na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 7923
 67. Podatki i opłaty lokalne na 2014 r.
  Wyświetleń: 7913
 68. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 7905
 69. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7845
 70. Uchwały VII Kadencji Rady Gminy - 2014-2018
  Wyświetleń: 7833
 71. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 7821
 72. Projekt budżetu Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 7798
 73. Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 7750
 74. Informacja Wójta Gminy o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach
  Wyświetleń: 7737
 75. Dostęp do aktów prawnych
  Wyświetleń: 7732
 76. Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 7639
 77. Skład osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 7632
 78. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne
  Wyświetleń: 7587
 79. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 7575
 80. Kontrole
  Wyświetleń: 7425
 81. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 7321
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7296
 83. Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Gminy
  Wyświetleń: 7285
 84. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 7188
 85. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 7182
 86. Przetargi 2019
  Wyświetleń: 7103
 87. WĘZEŁ PRZYLESKI - AUTOSTRADA A-4
  Wyświetleń: 7092
 88. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 7079
 89. Plany i programy
  Wyświetleń: 7065
 90. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7040
 91. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 6992
 92. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6974
 93. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 6947
 94. Skład VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 6943
 95. Sołectwo Krzyżowice
  Wyświetleń: 6847
 96. Sołectwo Olszanka
  Wyświetleń: 6815
 97. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 6801
 98. Sołectwo Przylesie
  Wyświetleń: 6782
 99. Skład IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 6708
 100. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2015 rok
  Wyświetleń: 6699
 101. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6606
 102. Sołectwo Gierszowice
  Wyświetleń: 6603
 103. Sołectwo Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 6586
 104. Sołectwo Czeska Wieś
  Wyświetleń: 6556
 105. Informacje o zakończonych inwestycjach
  Wyświetleń: 6521
 106. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 6496
 107. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 6484
 108. Przetargi 2017
  Wyświetleń: 6470
 109. Sołectwo Obórki
  Wyświetleń: 6461
 110. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6460
 111. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 6458
 112. Sołectwo Michałów
  Wyświetleń: 6436
 113. Zapytania ofertowe 2018 rok
  Wyświetleń: 6432
 114. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2014 rok
  Wyświetleń: 6413
 115. Sołectwo Pogorzela
  Wyświetleń: 6413
 116. Uchwały VI Kadencji Rady Gminy - 2010-2014
  Wyświetleń: 6370
 117. Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 6325
 118. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę - 2019
  Wyświetleń: 6243
 119. Mienie komunalne gminy
  Wyświetleń: 6238
 120. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 6201
 121. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2015 rok
  Wyświetleń: 6194
 122. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 2013 rok
  Wyświetleń: 6180
 123. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 6058
 124. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2019 rok
  Wyświetleń: 6019
 125. Sołectwo Janów
  Wyświetleń: 5989
 126. Rejstry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5946
 127. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2017
  Wyświetleń: 5943
 128. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 5910
 129. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 5906
 130. Zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  Wyświetleń: 5886
 131. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 5857
 132. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 5838
 133. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 5828
 134. Wybory ławników na kadencję 2008-2012
  Wyświetleń: 5797
 135. Przetarg nieograniczony - Remont wieży ciśnień w Olszance
  Wyświetleń: 5794
 136. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2009 rok
  Wyświetleń: 5789
 137. Skład V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 5783
 138. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2027
  Wyświetleń: 5736
 139. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 5705
 140. Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.
  Wyświetleń: 5686
 141. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 5663
 142. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010 rok
  Wyświetleń: 5663
 143. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5662
 144. Oferty złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 5650
 145. Informacje o Sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 5647
 146. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 5613
 147. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 5605
 148. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2018 rok
  Wyświetleń: 5602
 149. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 5562
 150. Wybory samorządowe -2010 rok
  Wyświetleń: 5526
 151. Przetarg dla OSP Michałów - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 5501
 152. Budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkolnym w Przylesiu.
  Wyświetleń: 5494
 153. II przetarg nieograniczony dla OSP Michałów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 5482
 154. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5465
 155. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2015 rok
  Wyświetleń: 5440
 156. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 5436
 157. Kontrole zewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 5432
 158. Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 5394
 159. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 5391
 160. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5360
 161. Stałe Komisje V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 5357
 162. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 5313
 163. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5281
 164. Podatki i opłaty na 2010 rok
  Wyświetleń: 5269
 165. Projekt budżetu gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 5269
 166. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 5267
 167. Uchwały podjęte w latach wcześniejszych
  Wyświetleń: 5229
 168. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka-lokal użytkowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 5222
 169. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2011 rok
  Wyświetleń: 5203
 170. Stałe Komisje VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 5188
 171. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2013r.
  Wyświetleń: 5187
 172. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 5170
 173. Wybory Prezydenckie - 2015
  Wyświetleń: 5136
 174. Protokoły z Sesji V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 5124
 175. Zapytania ofertowe 2014rok
  Wyświetleń: 5065
 176. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 5010
 177. Obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 4986
 178. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4960
 179. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4921
 180. Zamówienia z wolnej ręki - 2014 rok
  Wyświetleń: 4911
 181. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 4895
 182. Stałe Komisje IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4874
 183. Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4858
 184. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4855
 185. Zagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowościach Pogorzela i Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 4850
 186. Informacje oświatowe - 2016 r.
  Wyświetleń: 4835
 187. Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 4739
 188. Kontrole zewnętrzne 2015 rok
  Wyświetleń: 4736
 189. Sesje Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4734
 190. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2014 r.
  Wyświetleń: 4683
 191. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 4682
 192. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4672
 193. Przetarg nieograniczony na budowę obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance
  Wyświetleń: 4666
 194. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
  Wyświetleń: 4637
 195. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 4626
 196. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 4607
 197. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 4539
 198. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4530
 199. Budżet Gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 4528
 200. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 4497
 201. Posiedzenia Komisji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4485
 202. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 4476
 203. Przetargi na najem lokali - 2013 rok
  Wyświetleń: 4475
 204. Zamówienie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 4458
 205. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4453
 206. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 4401
 207. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2005
  Wyświetleń: 4398
 208. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4390
 209. Publiczne Przedszkole w Przylesiu
  Wyświetleń: 4376
 210. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku
  Wyświetleń: 4322
 211. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2016 rok
  Wyświetleń: 4311
 212. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 4290
 213. Skład VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 4272
 214. Przetarg nieograniczony SUKCESYWNE DOSTAWY OPAŁU NA POTRZEBY KOTŁOWNI GMINNYCH PLACÓWEK
  Wyświetleń: 4271
 215. Projekt budżetu gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 4266
 216. Podatki i opłaty lokalne na 2016 r.
  Wyświetleń: 4235
 217. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance
  Wyświetleń: 4218
 218. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4217
 219. Kontrole zewnętrzne - 2007 rok.
  Wyświetleń: 4209
 220. Kontrole zewnętrzne - 2008 rok
  Wyświetleń: 4202
 221. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 4179
 222. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2006 ROK
  Wyświetleń: 4173
 223. Obwieszczenia Marszałka Województwa
  Wyświetleń: 4161
 224. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2018
  Wyświetleń: 4153
 225. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 4129
 226. Kontrole zewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 4115
 227. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok
  Wyświetleń: 4094
 228. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2004 ROK
  Wyświetleń: 4089
 229. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000,00 na: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy.
  Wyświetleń: 4048
 230. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok
  Wyświetleń: 4048
 231. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4040
 232. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 4040
 233. Podatki i opłaty na 2011 rok
  Wyświetleń: 4038
 234. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2012 rok
  Wyświetleń: 4037
 235. Zaproszenie na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 4025
 236. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka o przetargu nieograniczonym na realicję zadania pn. REMONT I DOCIEPLENIE DACHU W PZSP OLSZANKA
  Wyświetleń: 4019
 237. Kontrole zewnętrzne 2010 rok
  Wyświetleń: 4001
 238. Protokoły z Sesji VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3988
 239. Oświata
  Wyświetleń: 3987
 240. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2015 rok
  Wyświetleń: 3984
 241. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3973
 242. Publiczne Przedszkole w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3973
 243. Kontrola zewnętrzna - 2011 rok
  Wyświetleń: 3953
 244. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 3950
 245. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3943
 246. Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2006 rok.
  Wyświetleń: 3940
 247. Zaproszenia do negocjacji w 2015 roku
  Wyświetleń: 3934
 248. Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych powyżej 60.000 euro - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3932
 249. Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3918
 250. Oferty złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3907
 251. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3897
 252. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 3893
 253. Stałe Komisje VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3893
 254. Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3879
 255. PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK
  Wyświetleń: 3876
 256. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030
  Wyświetleń: 3861
 257. Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych złożone w związku z powołaniem na stanowiska w 2014 roku
  Wyświetleń: 3859
 258. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji lub z tytułu powołania na stanowiska w 2015 roku
  Wyświetleń: 3858
 259. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 3838
 260. III przetarg nieograniczony o udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1377000,- na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3833
 261. Zarządzenia Wójta Gminy 2013r.
  Wyświetleń: 3828
 262. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa wodociągu gminnego - Budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek
  Wyświetleń: 3795
 263. KONTROLE ZEWNĘTRZNE -2005 ROK
  Wyświetleń: 3794
 264. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 3781
 265. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 3776
 266. Przetargi na najem lokali -2010 rok
  Wyświetleń: 3775
 267. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
  Wyświetleń: 3773
 268. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2014 rok
  Wyświetleń: 3765
 269. Kontrole zewnetrzne - 2009 rok
  Wyświetleń: 3743
 270. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 3735
 271. Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3734
 272. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3727
 273. II Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3723
 274. VIII kadencja Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 3710
 275. Budżet Gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 3708
 276. Podatki i opłaty lokalne.
  Wyświetleń: 3708
 277. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2010 rok
  Wyświetleń: 3698
 278. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3688
 279. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2012 rok
  Wyświetleń: 3688
 280. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2012 rok
  Wyświetleń: 3671
 281. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 3666
 282. Oświadczenia Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3654
 283. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3654
 284. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów Samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 3648
 285. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 323 492,00 zł. na sfinan. zadań inwest. pn. 1. Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjn. wraz z infrast. towarzysz. na boisku sportowym w Olszance 2. Budowa sieci kanalizacji deszcz. w Jankowicach W.
  Wyświetleń: 3645
 286. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2018 r.
  Wyświetleń: 3636
 287. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3636
 288. Oferty złożone w 2010 roku
  Wyświetleń: 3633
 289. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012 rok
  Wyświetleń: 3630
 290. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3617
 291. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3613
 292. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 1, 2, 3"
  Wyświetleń: 3612
 293. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu- 2011 rok
  Wyświetleń: 3611
 294. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu w miejscowosci Przylesie
  Wyświetleń: 3609
 295. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3597
 296. Ogłoszenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3592
 297. Przetarg nieograniczony do wysokości 60.000 Euro na realizację zadania pn. Remont instalacji centralnego ogrzewania z dobudową przewodów wentylacyjnego i dymowego w Ośrodku Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 3567
 298. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 3553
 299. Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego -bloku żywieniowego świetlicy szkolnej w Przylesiu
  Wyświetleń: 3552
 300. Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu dłgoterminowego w kwocie 412.000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów
  Wyświetleń: 3549
 301. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2012 rok
  Wyświetleń: 3548
 302. Stałe Komisje VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 3543
 303. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3542
 304. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok
  Wyświetleń: 3541
 305. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 3539
 306. Przetarg na wykonanie prac budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli na sanitariaty
  Wyświetleń: 3535
 307. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3531
 308. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  Wyświetleń: 3522
 309. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok
  Wyświetleń: 3510
 310. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - 2011 rok
  Wyświetleń: 3505
 311. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 3497
 312. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku
  Wyświetleń: 3495
 313. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
  Wyświetleń: 3493
 314. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - wybory 2015
  Wyświetleń: 3492
 315. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2010/2011 rok
  Wyświetleń: 3488
 316. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OLSZANKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2005 rok
  Wyświetleń: 3482
 317. Podatki i opłaty na 2012 rok
  Wyświetleń: 3468
 318. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3458
 319. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku
  Wyświetleń: 3457
 320. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanka w wysokości 160.000 zł .
  Wyświetleń: 3453
 321. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i zarejestrowanych kandydatach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3451
 322. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł
  Wyświetleń: 3449
 323. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 3446
 324. Zaproszenie na VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019 r
  Wyświetleń: 3443
 325. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW
  Wyświetleń: 3438
 326. Przetarg na dostawę używanej koparko-ładowarki w formie leasingu
  Wyświetleń: 3438
 327. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 Euro - 2005 rok.
  Wyświetleń: 3437
 328. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3435
 329. Przetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3423
 330. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 3415
 331. Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji tłocznej sanitarnej i przepompowni ścieków Nr 1 i Nr 2 w Gierszowicach
  Wyświetleń: 3396
 332. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011 rok
  Wyświetleń: 3386
 333. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 3379
 334. Przetarg na docieplenie - prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi budynku Świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 3374
 335. Zapytania ofertowe 2012 rok
  Wyświetleń: 3371
 336. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2010 rok
  Wyświetleń: 3370
 337. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2011 rok
  Wyświetleń: 3361
 338. PLANY I PROGRAMY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 3360
 339. Przetargi na najem lokali -2011 rok
  Wyświetleń: 3360
 340. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008 rok
  Wyświetleń: 3346
 341. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2008 rok
  Wyświetleń: 3339
 342. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3330
 343. Nagrania sesji
  Wyświetleń: 3327
 344. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220"
  Wyświetleń: 3326
 345. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 3305
 346. Zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EURO
  Wyświetleń: 3295
 347. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2009 rok.
  Wyświetleń: 3293
 348. Akty prawne dot. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3291
 349. IV Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 3290
 350. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3262
 351. Budżet Gminy Olszanka na 2012 rok
  Wyświetleń: 3261
 352. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację nauczania i wychowania klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Olszanka - 2012 rok
  Wyświetleń: 3258
 353. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3257
 354. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych budynku przeznaczonego dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżowicach- dokończenie stanu surowego otwartego
  Wyświetleń: 3255
 355. Projekt budżetu Gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 3248
 356. Podatki i opłaty lokalne na 2017r.
  Wyświetleń: 3242
 357. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
  Wyświetleń: 3237
 358. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3234
 359. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 789 351,00 zł. na sfinansowanie zadania inwest. pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wod-kan. i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3218
 360. Kontrole zewnętrzne 2014 rok
  Wyświetleń: 3212
 361. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 3206
 362. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Dostawa fabrycznie nowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3203
 363. Komunikaty i ogłoszenia/ Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 3199
 364. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3187
 365. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2011 rok
  Wyświetleń: 3180
 366. Przetarg nieograniczony : dostawa wraz z montażem wyposażenia do hali sportowej i siłowni w miejscowości Przylesie
  Wyświetleń: 3173
 367. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku
  Wyświetleń: 3167
 368. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3158
 369. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3156
 370. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych - 2018
  Wyświetleń: 3144
 371. Podatki i opłaty na 2006 rok
  Wyświetleń: 3137
 372. Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 3129
 373. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 3125
 374. Transmisje obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3123
 375. Informacja Wójta Gminy Olszanka o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3113
 376. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3109
 377. Zarządzenia Wójta Gminy 2014 r.
  Wyświetleń: 3107
 378. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2012 rok
  Wyświetleń: 3100
 379. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2009 roku
  Wyświetleń: 3099
 380. Plany Rozwoju Sołectw na lata 2005-2013
  Wyświetleń: 3099
 381. Informacja nr HK.43260.5.72018,AB z dnia 19.12.2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu - Ocena jakości wody wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 3097
 382. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2010 rok
  Wyświetleń: 3073
 383. Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 3072
 384. Informacje dotyczące przetagu na odbiór odpadów
  Wyświetleń: 3070
 385. Podatki i opłaty na 2009 rok
  Wyświetleń: 3069
 386. Podatki i opłaty lokalne na 2019r.
  Wyświetleń: 3065
 387. Konkurs ofert kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego - BOISKO ORLIK w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3062
 388. Zarządzenia Wójta Gminy -2009 rok
  Wyświetleń: 3054
 389. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3053
 390. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok
  Wyświetleń: 3043
 391. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 3040
 392. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 3034
 393. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3031
 394. REGULAMIN NABORU - 2008 rok
  Wyświetleń: 3030
 395. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok
  Wyświetleń: 3016
 396. Obwieszczenia i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3010
 397. Karty informacyjne dla wniosków i decyzji - 2008 rok
  Wyświetleń: 3004
 398. Obwieszczenie SKO dot. uchylenia Postanowienia Wójta - Farma Wiatrowa Jankowice Wlk.
  Wyświetleń: 3003
 399. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010 rok
  Wyświetleń: 2999
 400. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2995
 401. Budżet Gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 2992
 402. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 rok
  Wyświetleń: 2989
 403. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
  Wyświetleń: 2985
 404. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2952
 405. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2937
 406. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2007 rok
  Wyświetleń: 2936
 407. Obwieszczenie SKO w Opolu z dnia 21.01.2014 o uchyleniu zaskarżononej decyzji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia
  Wyświetleń: 2928
 408. Budżet Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 2920
 409. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi: Doradztwo prawne polegające na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego...
  Wyświetleń: 2911
 410. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2009 rok
  Wyświetleń: 2899
 411. Budżet Gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2897
 412. Zarządzenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2897
 413. Przetarg nieograniczony - "Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance"
  Wyświetleń: 2889
 414. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 2875
 415. Budżet Gminy na 2008 rok
  Wyświetleń: 2866
 416. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 2835
 417. Wójt Gminy Olszanka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005.
  Wyświetleń: 2829
 418. Informacje dotyczące segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2827
 419. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka w miesiącu grudniu 2014 r.
  Wyświetleń: 2820
 420. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2819
 421. Informacja Wojta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 2773
 422. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 2768
 423. Plan budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2765
 424. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
  Wyświetleń: 2763
 425. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2760
 426. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszanka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 2741
 427. Projekt budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2735
 428. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2017 rok
  Wyświetleń: 2732
 429. Podatki i opłaty na 2008 rok
  Wyświetleń: 2713
 430. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2008 roku
  Wyświetleń: 2691
 431. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2684
 432. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych
  Wyświetleń: 2667
 433. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2660
 434. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 2646
 435. Oferty złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2643
 436. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku
  Wyświetleń: 2639
 437. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030
  Wyświetleń: 2618
 438. Przetarg nieograniczony o wartości, która nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami)
  Wyświetleń: 2611
 439. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030
  Wyświetleń: 2607
 440. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2018 r.
  Wyświetleń: 2595
 441. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2580
 442. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 2575
 443. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2574
 444. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2565
 445. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
  Wyświetleń: 2530
 446. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2524
 447. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 2518
 448. Głosowania imienne - IX Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019
  Wyświetleń: 2510
 449. Obwieszczenia Wody Polskie
  Wyświetleń: 2501
 450. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2485
 451. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2463
 452. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku
  Wyświetleń: 2461
 453. Zamówienia z wolnej ręki - 2017 rok
  Wyświetleń: 2451
 454. Konsultacje projektu Programu współpracy na 2011r.
  Wyświetleń: 2434
 455. Zaproszenie na VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019 r
  Wyświetleń: 2405
 456. Informacje oświatowe - 2018 r.
  Wyświetleń: 2378
 457. Podatki i opłaty lokalne na 2018r.
  Wyświetleń: 2374
 458. Informacje o petycjach rozpatrzonych
  Wyświetleń: 2366
 459. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.
  Wyświetleń: 2365
 460. Protokoły z Sesji Rady Gminy Olszanka w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2363
 461. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne - 2015
  Wyświetleń: 2356
 462. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 2349
 463. Projekt budżetu gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 2337
 464. Oferty złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2326
 465. Skład VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 2325
 466. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2012 roku
  Wyświetleń: 2314
 467. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu pozytywnej opinii dot. przedsięwzięcia - budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV
  Wyświetleń: 2310
 468. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2280
 469. Obwieszczenia Starosty Brzeskiego
  Wyświetleń: 2278
 470. Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2015 r.
  Wyświetleń: 2253
 471. Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego (dot. sprawy nr BI.II.6730.29.2014)
  Wyświetleń: 2253
 472. Informacje oświatowe - 2019 r.
  Wyświetleń: 2252
 473. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 2243
 474. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 2234
 475. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2217
 476. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o budowie gazociągu DN 300 relacji Lewin Brzeski - Nysa wraz z infrastrukturą do jego obsługi
  Wyświetleń: 2213
 477. Zapytania ofertowe 2017 rok
  Wyświetleń: 2203
 478. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2016 rok
  Wyświetleń: 2184
 479. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2016 rok
  Wyświetleń: 2150
 480. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 2137
 481. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 2116
 482. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
  Wyświetleń: 2092
 483. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2017 roku
  Wyświetleń: 2083
 484. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 2077
 485. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2067
 486. Uchwały VIII Kadencji Rady Gminy - 2018-2023
  Wyświetleń: 2065
 487. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2058
 488. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok
  Wyświetleń: 2030
 489. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka w 2012r.
  Wyświetleń: 2028
 490. Zaproszenie na VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019 r
  Wyświetleń: 2009
 491. Projekt budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 2005
 492. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1995
 493. Zarządzenia Wójta Gminy 2018 r.
  Wyświetleń: 1967
 494. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1965
 495. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1965
 496. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1960
 497. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1942
 498. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami - 2015
  Wyświetleń: 1935
 499. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 1932
 500. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1908
 501. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1879
 502. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 1877
 503. Projekt budżetu gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1850
 504. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej – 2019 rok
  Wyświetleń: 1844
 505. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2017
  Wyświetleń: 1820
 506. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2015 r.
  Wyświetleń: 1820
 507. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2017 r.
  Wyświetleń: 1800
 508. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2018 rok
  Wyświetleń: 1779
 509. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2016 rok
  Wyświetleń: 1768
 510. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2017 rok
  Wyświetleń: 1742
 511. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Olszanka za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 1712
 512. Zarządzenia Wójta Gminy 2015 r.
  Wyświetleń: 1712
 513. Informacje oświatowe - 2017 r.
  Wyświetleń: 1687
 514. Stawki opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1680
 515. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1679
 516. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 1669
 517. Informacje o Sesjach VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2018-2023
  Wyświetleń: 1665
 518. Budżet Gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1663
 519. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2017 rok
  Wyświetleń: 1599
 520. Rejestr petycji - 2017 rok
  Wyświetleń: 1596
 521. Rejestr petycji - 2016 rok
  Wyświetleń: 1567
 522. II Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1556
 523. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1555
 524. Regulamin udzielania zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1515
 525. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1511
 526. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok
  Wyświetleń: 1505
 527. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1502
 528. Zarządzenia Wójta Gminy 2016 r.
  Wyświetleń: 1499
 529. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej kontroli pustostanów, starych magazynów i innych magazynów mogących stanowić miejsca nielegalnego składowania lub przechowywania substancji niebezpiecznych.
  Wyświetleń: 1488
 530. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1469
 531. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1458
 532. Ocena jakości wody SUW w Gierszowicach wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu
  Wyświetleń: 1455
 533. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2018
  Wyświetleń: 1454
 534. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1451
 535. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż uszkodzonych płyt drogowych wraz z ich demontażem
  Wyświetleń: 1447
 536. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1440
 537. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2030
  Wyświetleń: 1425
 538. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030
  Wyświetleń: 1418
 539. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1415
 540. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1407
 541. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 1367
 542. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 1348
 543. Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach”
  Wyświetleń: 1347
 544. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 2016 r.
  Wyświetleń: 1336
 545. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1334
 546. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 1322
 547. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 837 804,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Wyświetleń: 1318
 548. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w m. Gierszowice"
  Wyświetleń: 1304
 549. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Pogorzela.
  Wyświetleń: 1282
 550. Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 1280
 551. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2019 rok
  Wyświetleń: 1277
 552. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10.11.2016
  Wyświetleń: 1268
 553. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2016 r.
  Wyświetleń: 1259
 554. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2017
  Wyświetleń: 1258
 555. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielone Ogrody w Pogorzeli"
  Wyświetleń: 1258
 556. II Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 1249
 557. Obwieszczenie nr DLI.6620.38.2015.AN.17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 1247
 558. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.10.2016
  Wyświetleń: 1242
 559. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 08.11.2017
  Wyświetleń: 1235
 560. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1226
 561. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.08.2016
  Wyświetleń: 1226
 562. Budżet Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1224
 563. Rejestr petycji - 2018 rok
  Wyświetleń: 1219
 564. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.08.2016
  Wyświetleń: 1205
 565. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1197
 566. Głosowania imienne - VIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019
  Wyświetleń: 1195
 567. Głosowanie imienne podczas Obrad Sesji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1187
 568. II Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 1152
 569. Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 1122
 570. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1104
 571. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1093
 572. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 1087
 573. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2018 roku
  Wyświetleń: 1084
 574. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 1082
 575. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 1055
 576. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 1046
 577. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1040
 578. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2030
  Wyświetleń: 1039
 579. Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 10.2017
  Wyświetleń: 1034
 580. Zaproszenie na IX sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019 r
  Wyświetleń: 1024
 581. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 1023
 582. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.08.2017
  Wyświetleń: 1004
 583. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 997
 584. Zaproszenie na X sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019 r
  Wyświetleń: 956
 585. III Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 945
 586. Przetarg nieograniczony:"Udzielenie Gm. Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2 227 431,09 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł 09/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r..."
  Wyświetleń: 938
 587. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 926
 588. II Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 921
 589. Protokoły z Sesji VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 917
 590. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 904
 591. III Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 897
 592. Przetarg nieograniczony - "Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 593 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku..."
  Wyświetleń: 873
 593. Głosowania imienne - IV Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.02.2019
  Wyświetleń: 856
 594. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2019 rok
  Wyświetleń: 850
 595. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2019 rok
  Wyświetleń: 837
 596. Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 833
 597. Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie uzupełnienia raportu przez firmę OPES
  Wyświetleń: 820
 598. Klauzula informacyjna odnośnie transmisji nagrań z sesji Rady Gminy w Olszance
  Wyświetleń: 816
 599. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jankowicach Wielkich wraz z usunięciem kolizji z siecią NN"
  Wyświetleń: 805
 600. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 798
 601. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 775
 602. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 772
 603. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 747
 604. Zaproszenie na XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 25.09.2019 r
  Wyświetleń: 746
 605. Głosowania imienne - III Sesja Rady Gminy Olszanka - 29-01-2019
  Wyświetleń: 740
 606. Głosowania imienne - VI Sesja Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019
  Wyświetleń: 738
 607. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę/użyczenie - 2020
  Wyświetleń: 730
 608. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2019 r.
  Wyświetleń: 728
 609. Ponowne otwarcie PSZOK-u w Gierszowicach
  Wyświetleń: 690
 610. Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 01.2020
  Wyświetleń: 688
 611. Udzielenia Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2040000,00 zł. (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy zł. 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 686
 612. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2017 r.
  Wyświetleń: 672
 613. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 669
 614. Zaproszenie na XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 29.10.2019 r
  Wyświetleń: 661
 615. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka - 22.09.2019
  Wyświetleń: 652
 616. Zawiadomienie Generelnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.02.2019
  Wyświetleń: 652
 617. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 648
 618. Głosowania imienne - V Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019
  Wyświetleń: 647
 619. Analiza realizacji zadań wykonywanych przez Wójta Gminy Olszanka w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2018 rok
  Wyświetleń: 642
 620. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2019 rok
  Wyświetleń: 641
 621. Zapytania ofertowe 2019 rok
  Wyświetleń: 607
 622. Zaproszenie na XIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 29.11.2019 r
  Wyświetleń: 606
 623. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2019 roku
  Wyświetleń: 588
 624. Zarządzenia Wójta Gminy 2019 r.
  Wyświetleń: 581
 625. Nabór na stanowisko pracy ds. Podatków i Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 573
 626. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 04.2019
  Wyświetleń: 562
 627. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Michałów oraz Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 556
 628. Zarządzenia Wójta Gminy 2017 r.
  Wyświetleń: 556
 629. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 550
 630. Rejestr petycji - 2019 rok
  Wyświetleń: 550
 631. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 548
 632. Podatki i opłaty lokalne na 2020r.
  Wyświetleń: 534
 633. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach: Pogorzela, Michałów - 25.02.2020
  Wyświetleń: 528
 634. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020
  Wyświetleń: 524
 635. Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 504
 636. Głosowania imienne - VII Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019
  Wyświetleń: 490
 637. Oferty złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 488
 638. Głosowania imienne - XI Sesja Rady Gminy Olszanka - 09.07.2019
  Wyświetleń: 487
 639. Nabór na stanowisko ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Wyświetleń: 484
 640. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2020 rok
  Wyświetleń: 483
 641. Głosowania imienne - X Sesja Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019
  Wyświetleń: 475
 642. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 473
 643. Przetarg ograniczony na sprzedaż działki rolnej w Obórkach - 19.02.2020
  Wyświetleń: 471
 644. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2020 rok
  Wyświetleń: 443
 645. Projekt budżetu gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 440
 646. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie - 19–02-2020
  Wyświetleń: 435
 647. Głosowania imienne - XII Sesja Rady Gminy Olszanka - 25.09.2019
  Wyświetleń: 430
 648. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 15-07-2019
  Wyświetleń: 426
 649. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020
  Wyświetleń: 425
 650. Zaproszenie na XVI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 28.01.2020
  Wyświetleń: 416
 651. Budżet Gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 403
 652. Zaproszenie na XV Sesja Rady Gminy Olszanka - 17.12.2019
  Wyświetleń: 398
 653. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030
  Wyświetleń: 389
 654. Głosowania imienne - XIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.10.2019
  Wyświetleń: 388
 655. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2020 rok
  Wyświetleń: 385
 656. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2019 r.
  Wyświetleń: 385
 657. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2030
  Wyświetleń: 373
 658. Zarządzenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 371
 659. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2020 r.
  Wyświetleń: 347
 660. Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy - 2020 rok
  Wyświetleń: 347
 661. Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 336
 662. III Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 330
 663. Głosowania imienne - XIV Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.11.2019
  Wyświetleń: 325
 664. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w Okręgu Wyborczym Nr 2 - 05.04.2020
  Wyświetleń: 322
 665. Zarządzenia Wójta Gminy 2020 r.
  Wyświetleń: 314
 666. Wójt Gminy Olszanka ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację w 2020 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 308
 667. Głosowania imienne - XV Sesja Rady Gminy Olszanka - 17.12.2019
  Wyświetleń: 302
 668. II Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 287
 669. Obwieszczenie z dnia 26.02.2020 Wóta Gminy Olszanka w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 279
 670. Zarządzenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
  Wyświetleń: 268
 671. Decyzje środowiskowe - 2020 rok
  Wyświetleń: 266
 672. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 258
 673. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości
  Wyświetleń: 245
 674. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2020 r.
  Wyświetleń: 242
 675. Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Olszanka - 02.03.2020
  Wyświetleń: 231
 676. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Olszanka za rok 2019
  Wyświetleń: 216
 677. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.03.2020 r.o odwołaniu I przetargu ustnego zwołanego na dzień 31.03.2020 r.
  Wyświetleń: 213
 678. Głosowania imienne - XVI Sesja Rady Gminy Olszanka - 28.01.2020
  Wyświetleń: 209
 679. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.4.16.2019.DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 06.04.2020 r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 203
 680. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020
  Wyświetleń: 201
 681. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.05.2020 r. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego - 523/1 w Michałowie
  Wyświetleń: 197
 682. Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 2020 r.
  Wyświetleń: 187
 683. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.05.2020 r. w sprawie odwołania I przetargu ustnego ograniczonego zwołanego na dzień 17 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 186
 684. Informacje oświatowe - 2020 r.
  Wyświetleń: 183
 685. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 523/1 w Michałowie
  Wyświetleń: 182
 686. Głosowania imienne - XVII Sesja Rady Gminy Olszanka - 02.03.2020 r.
  Wyświetleń: 179
 687. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina ROŚ.6220.4.2020 z dn. 20.02.2020 r. o wszczęciu postępownia administracyjnego
  Wyświetleń: 179
 688. Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
  Wyświetleń: 174
 689. Zarządzenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka w Okręgu Wyborczym Nr 2
  Wyświetleń: 173
 690. XVIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 14.05.2020
  Wyświetleń: 167
 691. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 162
 692. Informacja z realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Olszanka oraz jednostkach organizacyjnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 162
 693. Zarządzenie Nr WG-VIII-1/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dla budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
  Wyświetleń: 145
 694. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 143
 695. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat - 03.06.2020
  Wyświetleń: 138
 696. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 137
 697. Zarządzenie nr WG-VIII-25-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.02.2020 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych
  Wyświetleń: 130
 698. Zarządzenie Nr UG-7-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Olszanka w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem (COVID-19)
  Wyświetleń: 128
 699. Zawiadomienie Burmistrza Niemodlina z dnia 25.03.2020 r.
  Wyświetleń: 128
 700. Zarządzenie Nr WG-VIII-28-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
  Wyświetleń: 127
 701. Głosowania imienne - XVIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 14.05.2020 r.
  Wyświetleń: 125
 702. Zarządzenie WG-VIII-31/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 110
 703. Zarządzenie Nr UG-4-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 108
 704. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za 2019 rok
  Wyświetleń: 104
 705. Przetarg nieograniczony - Ogłoszenie nr 554021-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 93
 706. XIX Sesja Rady Gminy Olszanka - 23.06.2020
  Wyświetleń: 91
 707. Zawiadomienie nr IRiOŚ. 6220.4.17.2019.PB Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.02.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu „Aneksu nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej..."
  Wyświetleń: 90
 708. Zarządzenie Nr WG-VIII-36/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23.04.2020r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 86
 709. Zarządzenie nr WG-VIII- 37/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23.04.2020r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 83
 710. Obwieszczenie nr ROŚ.6220.4.2020 Burmistrza Niemodlina z dnia 30 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 82
 711. Zarządzenie Nr WG-VIII-26/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
  Wyświetleń: 82
 712. Zarządzenie Nr WG-VIII-27-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 79
 713. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
  Wyświetleń: 72
 714. Zarządzenie Nr WG-VIII-12/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 71
 715. Zarządzenie Nr WG-VIII-13/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule zarządzenia nr WG-VIII-9/2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.01.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019
  Wyświetleń: 71
 716. Zarządzenie Nr WG-VIII-20 /2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 71
 717. Konsultacje społeczne w sprawie referencjnych ekosystemów lesnych prowadzone przez Nadleśnictwo Brzeg
  Wyświetleń: 70
 718. Konsultacje społeczne w sprawie referencyjnych ekosystemów leśnych prowadzone przez Nadleśnictwo Tułowice
  Wyświetleń: 68
 719. Zarządzenie Nr WG-VIII-29/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 68
 720. Zarządzenie Nr WG-VIII-9 /2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 68
 721. Zarządzenie Nr WG-VIII-30/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 66
 722. Zarządzenie Nr WG-VIII-32/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.03.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. w zakesie upowszechniaia kultury fizycznej...
  Wyświetleń: 66
 723. Zarządzenie Nr WG-VIII-53-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.06.2020r. w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 64
 724. Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 59
 725. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat - 05.06.2020
  Wyświetleń: 59
 726. Informacja o podmiocie obsługujacym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 58
 727. Zarządzenie Nr WG-VIII-34/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 56
 728. Informacja o podmiocie zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 55
 729. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.11.4.1.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.05.2020 r. o wydaniu decyzji o braku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej..."
  Wyświetleń: 55
 730. Zarządzenie Nr WG-VIII-40/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
  Wyświetleń: 54
 731. Zarządzenie Nr WG-VIII-33-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 09.04.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 53
 732. Zarządzenie Nr UG-8-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-1-2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 50
 733. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.8.7.1.2020 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.05.2020 r. o wydaniu postanowienie nr IRIOS 6220.8.7.1.2020 DSS do decyzji nr IRIOS 6220.8.7.2020 DSS z dnia 11.05.2020 r.
  Wyświetleń: 49
 734. Zarządzenie Nr WG-VIII-38/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 49
 735. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.11.8.2020 DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 08.04.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW i powierzchnią zabudowy do 5,49 ha
  Wyświetleń: 47
 736. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.9.8.2020.DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.04.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 44
 737. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.8.8.1.2020.DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 08.04.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 43
 738. Obwieszczenie nr RIOS 6220.9.8.2020.DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 08.04.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 42
 739. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.4.22.1.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z oceną oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 38
 740. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.4.22.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z oceną oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 37
 741. Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o wydaniu decyzji o braku Oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji..."
  Wyświetleń: 35
 742. Głosowania imienne - XIX Sesja Rady Gminy Olszanka - 23.06.2020
  Wyświetleń: 32
 743. Zarządzenie Nr WG-VIII-41/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 28
 744. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.10.8.1.2020 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.05.2020 r. o wydaniu decyzji o braku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą..."
  Wyświetleń: 24
 745. Zarządzenie Nr WG-VIII-35/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 24
 746. Zarządzenie Nr WG-VIII-42-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 24
 747. Obwieszczenie Wójta Gmina Olszanka o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 23
 748. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.4.17.2020 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.05.2020 r. o zebranym materiale w postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia..."
  Wyświetleń: 21
 749. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.9.9.1.2020 DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 15.05.2020 r. o wydaniu decyzji o braku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą..."
  Wyświetleń: 21
 750. Zarządzenie Nr WG-VIII-43-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 15
 751. Zarządzenie Nr WG-VIII-47-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 15
 752. Zarządzenie Nr WG-VIII-50-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 1
Wersja XML